Grand Prix Architektů 2022 - přehledně

Vážení architekti, urbanisti, designéři a krajináři

Přijměte účast v největší a nejstarší celonárodní přehlídce architektonických děl, urbanismu, krajiny a interiérů.

Účast je zdarma.

Termín registrace projektů je do půlnoci 30. června 2022.
Do tohoto data je možné registrovat nové i upravovat stávající projekty.

Projekty musí být realizované a kolaudované na území České republiky. 
Architektura a design od 1.1.2021 do 31.3.2022.
Krajinná architektura od 1.1.2019 do 31.3.2022.
Bohužel není možné přihlásit do GPA projekt, jež byl přihlášen v roce minulém !
 

PŘIHLÁŠENÍ
je velmi jednoduché a trvá max. 5-15 minut. Jak vypadá registrační formulář najdete zde.

1. Kontaktní údaje
2. Údaje o projektu
3. Popis myšlenky a technické informace
Texty jsou v českém i anglickém jazyce.
4. Fotografie a výkresy
Je nutné zvolit hlavní ikonickou fotografie projektu (4898x3695 pixelů, ideálně však 6000x4000px).
Alespoň na 1 výkresu by měla být severka a měřítko.
5. Šetrnost budovy
Speciální dotazník vyplňují pouze některé projekty.
6. Kontrola a odeslání 
Projekt je možné editovat do ukončení registrací pomocí editačního linku, jež se objeví po odeslání.

Je možné přihlásit více projektů !

 PŘIHLÁSIT PROJEKT DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU GPA-NCA

KATEGORIE

Mezinárodní porota oceňuje v kategoriích:

  • Novostavba 
  • Rekonstrukce 
  • Interiér 
  • Urbanismus 
  • Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře 
  • Rodinný dům 

Projekty do těchto kategorií musí být zkolaudovány od 1.1.2021 do 31.3.2022.

  • Krajinářská architektura a zahradní tvorba 

Má rozmezí prodloužené, kolaudace musí být od 1.1.2019 do 31.3.2022.

  • Šetrná stavba

Tato cena bude udílena ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (Czech Green Building Council). Během registrace se bude vyplňovat dotazník týkající se environmentálního aspektu projektu, čímž bude přihlášená práce soutěžit i o tuto cenu.


CENY

Hlavní ceny soutěže:

  • Grand Prix Architektů – velká modrá kostka – udílí porota;
  • Cena za celoživotní dílo – velká červená kostka – udílí Rada Obce architektů – nominace zasílejte na info@obecarchitektu.cz Nominaci může zaslat kdokoliv. Nominovaný by měl být český architekt (teoretik nebo praktik).


Porota může udělit další ceny – malé modré kostky – v následujících kategoriích: Novostavba; Rekonstrukce; Rodinný dům; Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře.

Mohou být také uděleny ceny:  Interiér – malá žlutá kostka; Urbanismus – malá fialová kostka; Krajinářská architektura a zahradní tvorba – malá zelená kostka. Šetrná stavba  – malá stříbrná kostka.

POROTAKALENDÁŘ
Registrace projektů: 1.3.2022 - 30.6. 2022
Uzávěrka registrací: 30. června 2022, 24:00 hodin
První kolo zasedání poroty: online 1.7. - 31.8.2022

Nejlepších 50 projektů bude prezentováno architekty před mezinárodní porotou v českém či anglickém jazyce v rámci Grand Prix Architektů Festival by GROHE.

Grand Prix Architektů Festival by GROHE: Praha, bude upřesněno 
Vyhlášení výsledků a slavnostní předávání cen: Praha, bude upřesněno

Těšíme se na Vaši účast v soutěžní přehlídce.

Vaše Obec architektů 

koordinace GPA – NCA 2022
Klára Vejrová
tel: +420 604 304 440
e-mail: info@obecarchitektu.cz 
www.grandprixarchitektu.czZpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440