Obec architektů

Smyslem naší činnosti je reprezentace ČR
na úrovni UIA a V4 a prezentace kvalitní
architektury široké laické a odborné veřejnosti.

Naše činnost

Poslední novinky

UIA - Vladimír Šlapeta získal cenu Jeana Tschumiho za architektonické psaní a kritiku !

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, CSc. získal cenu Jeana Tschumiho   Předseda Rady Obce architektů Oleg Haman, ve čtvrtek 17. května obdržel informaci od vedení Mezinárodního svazu architektů /UIA/ o udělení ceny Jeana Tschumiho prof. Ing. arch. Vladimíru Šlapetovi.   (V Praze 22. 5. 2023) Rada Obce architektů letos v únoru nominovala čtyři...