Vítejte na stránkách
spolku Obce architektů

Smyslem naší činnosti je reprezentace ČR na úrovni UIA a V4
a prezentace kvalitní architektury široké laické a odborné veřejnosti.

Více informací

UIA
Mezinárodní unie architektů

Budeme reprezentovat Českou republiku na valném shromáždění
UIA a světovém kongresu architektů v Kodani 2-9. července.

Více informací

Ohlednutí za ročníkem
Grand Prix Architektů 2022

Hlavní cenu GPA – Národní ceny za architekturu pro rok 2022 získal projekt Kusthalle,
cenu za celoživotní dílo obdržel autor Žižkovské věže Václav Aulický.

Více informací

Spolupráce s V4

Obec architeků podepsala memorandum V4 architectual
partnership v Rothmayerově sále na Pražském hradě.

Více informací

UIA - Nominace na ceny Mezinárodní unie architektů

Nominace na ceny UIA Zlatá medaile UIA za celoživotní díloCena Patrika Abercrombieho za městské plánování a designCena Augusta Perreta za technologii v architektuřeCena Jeana Tschumiho za architektonické psaní a kritikuCena Roberta Matthewa za udržitelné a lidské prostředíCena Vassilise Sgoutase za realizovanou architekturu sloužující chudým  V Praze dne 17. ledna 2023  Vážení architekti,vážení kolegové, ve dnech 2. až 6. července se v Kodani uskuteční kongres Mezinárodní unie architektů UIA. Kodaň se stane hlavním městem architektury a bude se diskutovat hlavní téma, jak se má architektura stát nástrojem k dosažení 17 schválených cílů OSN trvale udržitelného života – více na https://uia2023cph.org/Obec architektů, zapsaný spolek, je od roku 2017 opětovně členskou organizací UIA a může nominovat na výše uvedené ceny české architekty, stejně jako v roce 1969, kdy Karel Hubáček obdržel, zatím jako jediný, na základě nominace tehdejšího Československého svazu architektů, prestižní cenu Augusta Perretta za televizní vysílač a hotel na Ještědu.Vzhledem k tomu, že se kongres koná jednou za 3 roky a minulý kongres proběhl díky

Číst dále
Všechny novinky