50 projektů
postupujících do finále

Na tiskové konferenci Obce architektů, která pořádá GPA – Národní cena za architekturu, bylo představeno
50 projektů, které postoupily do užšího finále.

Více informací

Spolupráce s V4

Obec architeků podepsala memorandum V4 architectual
partnership v Rothmayerově sále na Pražském hradě.

Více informací

Ohlednutí za ročníkem GPA 2021

Národní cenu za architekturu 2021 vyhrál projekt
Přestavba menzy koleje 17. listopady FHS Univerzity Karlovy.

Detail ročníku
Všechny novinky
Partneři Obce architektů
Partneři Obce Architektů
Obec Architektů je členem
Odkazy na weby projektů partnera Grand Prix Architektů
Mediální partneři

Kontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440