Mezinárodní unie architektů

Mezinárodní unie architektů

UIA byla založena 28. června 1948 ve švýcarském Lausanne po sloučení Comité permanent international des Architectes a Réunion International des Architectes. Československo bylo zakládajícím členem. Členství České republiky bylo obnoveno v roce 2017.

Organizace je uznávána jako jediná globální architektonická organizace většinou agentur OSN, včetně UNESCO, UNCHS, ECOSOC, UNIDO a Světové zdravotnické organizace.

Její sídlo se nachází v Paříži.

Prostřednictvím svých členských sekcí je UIA zastoupena ve více než 100 státech a územích, geograficky seskupených do pěti regionů.

Současný prezident: José Luis Cortés - Mexiko (2021-2023)

Česká republika je součástí Regionu II. a má 2 hlasy.

Členové Obce architektů zasedají ve 3 komisích – Architectural Education Commission, Professional Practice Commission, Sustainable Development Goals Commission a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě.

Obec architektů podává návrhy na nominace prestižních světových cen UIA:

  • Gold Medal
  • Auguste Perret Prize (Karel Hubáček 1969)
  • Jean Tschumi Prize (Vladimír Šlapeta 2023)
  • Robert Matthew Prize
  • Vassilis Sgoutas Prize

Novinky

Všechny novinky