ČLENSTVÍ


Členem Obce se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a úkoly Obce a zaváže se dodržovat Stanovy Obce architektů, bez ohledu na politickou, uměleckou nebo filosofickou orientaci a na občanské nebo výtvarné názory. Podmínkou členství v Obci jsou též zaplacené členské příspěvky.

Jsou rozlišovány dvě kategorie členství v Obci:

a)    řádné členství,

b)    čestné členství.


Čestným členem Obce se může stát ten, kdo se mimořádně zasloužil o architekturu, urbanismus či příbuzné obory. Čestné členství uděluje Rada Obce. Současně, všichni výherci cen Grand Prix Architektů, jakož i členi poroty Grand Prix Architektů se stávají čestnými členy Obce.
ČLENOVÉ

Staňte se členem Obce Architektů


Partnerství XXVIII. ročníku Grand Prix Architektů
– Národní cena za architekturu 2021

Generální partner
Hlavní partneři
Partneři
Odborný partner
Mediální partner
Partneři Obce Architektů
Obec Architektů je členemKontakty

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
Staré Město
110 00 Praha 1
IČ: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 607
info@obecarchitektu.cz
Oleg Haman
předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
koordinace GPA – NCA 2021
tel: +420 604 304 440