O NÁS


Obec architektů je spolek s tradicí od roku 1935, pokračovatel spolků architektů z první republiky. V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů a v letech 1990-1993 se podílel na založení profesní organizace České komory architektů. V roce 1948 se stal zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA), ve kterém bylo členství České republiky novým vedením OA obnoveno v roce 2017, a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Současně je OA členem i Višegrádské skupiny (V4). Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí.

Obec architektů je nezávislým, nepolitickým stavovským společenstvím, usilujícím o propagaci architektury a stavitelství, architektonické tvorby a architektonických děl a jejich ochranu. K tomuto účelu sdružuje odbornou veřejnost a zájemce z řad ostatních občanů. Činnost Obce je založena na demokratických principech a jejím základem je aktivita členů Obce.

Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen. Posláním Spolku je především:

 • seznamovat širokou veřejnost s architekturou a stavitelstvím a příbuznými obory jakožto nedílnou součástí národní kultury,
 • aktivně spolupracovat při vytváření příznivých podmínek pro architektonickou, urbanistickou a jinou související tvorbu, zejména šířením informací o architektuře a stavitelství prostřednictvím tisku, přednášek a výstavní činností,
 • podporovat svobodnou diskuzi o tvůrčích a odborných otázkách v oboru architektury a stavitelství a vytvářet organizační předpoklady pro vznik tvůrčích skupin, pobočných spolků a jejich podporu,
 • aktivně spolupracovat s obdobnými institucemi, organizacemi a kulturními svazy doma i v zahraničí.

 

Aktivity Obce architektů:

Aktivity ve světě:

Jako spoluzakladatelé (1948) a členové Mezinárodní Unie Architektů – UIA jsme aktivně propojeni s asociacemi architektů 124 zemí všech kontinentů, a díky tomu pro členy zajišťujeme:

 • Informace o novinkách z celého světa
 • Kontakty na zahraniční ateliéry, asociace a univerzity
 • Možnost být nominován do pracovních skupin UIA
 • Možnost být nominován do prestižních světových cen UIA:
  1. Gold Medal
  2. Auguste Perret Prize (Karel Hubáček 1969)
  3. Jean Tschumi Prize
  4. Robert Matthew Prize
  5. Vassilis Sgoutas Prize

Aktivity v Evropě:

Obec Architektů představuje Česko ve struktuře Višegrad Four (V4) – Česko – Slovensko – Polsko – Maďarsko, podporuje architekty v regionu V4 a spolupracuje s asociacemi ze všech zemí V4.

Obec Architektů spolupracuje s SHARE Architects, a na jinými zajímavými projekty v rámci evropské přeshraniční spolupráce. 

 

Aktivity v České republice:

 • Organizujeme prestižní architektonickou soutěž Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu – od roku 1993.
 • Sdružujeme české architekty, zahraniční architekty žijící v České republice, studenty architektury, a ostatní propojené profese.
 • Organizujeme výstavy architektonických děl v České republice, v zemí V4 a na světových kongresech UIA.
 • Organizujeme Salon architektů v Ostravě, od roku 2009.
 • Organizujeme Ples architektů v Ostravě, od roku 1998.
 • Organizujeme SHARE Talks Prague ve spolupráci s SHARE Architects, od roku 2019.DĚJINY

ORGANIZACE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

STANOVY OA

Partnerství XXVIII. ročníku Grand Prix Architektů
– Národní cena za architekturu 2021

Generální partner
Hlavní partneři
Partneři
Odborný partner
Mediální partner
Partneři Obce Architektů
Obec Architektů je členemKontakty

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
Staré Město
110 00 Praha 1
IČ: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 607
info@obecarchitektu.cz
Oleg Haman
předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
koordinace GPA – NCA 2021
tel: +420 604 304 440