Vítězné projekty

Národní cena za architekturu 1993

Název projektu: Divadlo Spirála - Laterna animata, Praha, Výstaviště Autor: Jindřich Smetana, Jan Louda, Tomáš Kulík, Zbyšek Stýblo
Cena: Velká modrá kostka

Cena za Celoživotní dílo

Oceněný: prof. Ing. arch. Vladimír Karfík

Novostavba

Název projektu: Divadlo Husa na provázku, Brno Autor: Václav Králíček, Karel Hubáček, Jiří Hakulín
Cena: Malá modrá kostka

Rekonstrukce

Neuděleno

Rodinný dům

Neuděleno

Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Neuděleno

Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Název projektu: Park "Přírodní katedrála", Brno, Viničná ulice Autor: Zdeněk Sendler, spoluautor Radko Květ
Cena: Malá zelená kostka

Interiér

Název projektu: Reinstalace galerijní expozice děkanského kostela, Most Autor: Aleš Lang
Cena: Malá žlutá kostka

Urbanismus

Neuděleno

Šetrná stavba

Udělována od roku 2020 ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (CZGBC)

Čestné uznání v kategorii novostavba

Název projektu: Výstavní pavilón pro Třinec a.s. Autor: J. Louda, T. Kulík
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii novostavba

Název projektu: Čs. Pavilón pro EXPO '92 v Seville Autor: M. Němec, J. Stempel
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii novostavba

Název projektu: Megafyt R - továrna na zpracovní léčivých rostlin Autor: J. Pleskot, R. Lampa
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii novostavba

Název projektu: Interhotel Amerika, Písek Autor: L. Monhart
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii novostavba

Název projektu: Provozně správní budova, Praha 8 Autor: K. Koutský, J. Kozel
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii rekonstrukce

Název projektu: Rekonstrukce domu Matyáše B. Brauna Autor: Z. Stašek, M. Honzík
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii rekonstrukce

Název projektu: Obchodní centrum BRC Brno - rekonstrukce pivovaru Autor: D. Borák, P. Šrubař
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii rekonstrukce

Název projektu: Obchodní dům Senimo Autor: P. Fabián, J. Polách
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii rekonstrukce

Název projektu: Ředitelství firmy East West Autor: J. Šafer
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii rekonstrukce

Název projektu: Stavovské divadlo, Praha Autor: S. Zeman, I. Skála
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii urbanismus

Název projektu: Spořitelní banka, Mikulov Autor: L. Vlachynský, J. Foretník
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii krajinářská a zahradní tvorba

Název projektu: Provozní budova čistírny odpadních vod, Kostelec nad Č. Lesy Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii interiér

Název projektu: Modlitebna církve adventistů, Praha Autor: A. Lang, J. Vorel
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii interiér

Název projektu: Interiér pro leteckou společnost Delta airlines, Praha Autor: V. Alda, P. Dvořák, M. Němec, J. Stempel, J. Hale
Ateliér: A.D.N.S. Architekti
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii interiér

Název projektu: Interiér domu F. Kafky, Praha Autor: I. Zimák
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii interiér

Název projektu: Interiér školky, Praha 8 Autor: Š. Caban, O. Cutych
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii interiér

Název projektu: Zlatnictví Gold, Praha Autor: Z. Hölzel, J. Kerel
Cena: Diplom

Čestné uznání v kategorii interiér

Název projektu: Bar B 5l, Brno Autor: T. Rusín, I. Wahla
Cena: Diplom