Novinky

Usnesení absolventů FA ČVUT 1960


Na valné hromadě pořádané 14.6. 2017 byla přečteno usnesení absolventů FA ČVUT 1960 na zachování Obce architektů a její činnosti.