Vrátili jsme Česko do Mezinárodní unie architektů!

Nikdo z českých architektů totiž netušil, že již více jak rok mám u sebe dopis od prezidenta této světové organizace pana Mohameda Esy, kde se píše, že z toho důvodu, že Česká komora architektů (potažmo bývalá Obec architektů) z této organizace vystoupili, nejsou od té doby Čeští architekti ve světě od svých zahraničních kolegů podporováni. Neboli nejvyšší orgán světové architektury propojený s UNESCO nekomunikoval a nepodporoval nikoho ze země, která 21. června 1948 se zástupci dalších 26 států v Laussane ve Švýcarsku UIA založila!?

Nejen, že jsme ihned podali novou přihlášku (zaplatila jí společnost INSPIRELI), dokonce se nám podařilo ihned domluvit na 7-8. Dubna konferenci UIA regionu II. v Praze. Od roku 1966 tak opět tato světová organizace ( tentokrát v regionálním formátu ) zavítala do Prahy, konkrétně na Fakultu architektury ČVUT, jejíž prostory nám nabídl děkan fakulty, pan profesor Ladislav Lábus, velký podporovatel navrácení Česka do UIA.

Naším cílem je zajistit Česku pozici důvěryhodného člena UIA a následně požádat o přeřazení do I.regonu, kam historicky, politicky a geograficky naše země patří.

(Náklady na cestu byly hrazeny osobními financemi)




Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kultury



Kontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440