Konference UIA regionu II. v Praze

7-8. Dubna, tedy pouhé tři měsíce po našem opětovném vstupu do Mezinárodní unie architketů se podařilo uspořádat konferenci UIA regionu II. v Praze. Od roku 1966 tak opět tato světová organizace ( tentokrát v regionálním formátu ) zavítala do Prahy, konkrétně na Fakultu architektury ČVUT, jejíž prostory nám nabídl děkan fakulty, pan profesor Ladislav Lábus, velký podporovatel navrácení Česka do UIA.

Konference byla velice úspěšná a delegáti ze stední a východní Evropy a blízského východu nadšeně přijali naší zemi nazpět do světové rodiny UIA. Velkým úspěchem bylo odprezentování projektu celosvětové sítě Inspireli a soutěže Inspireli Awards.

Kromě prezidentů asociací architketů členských států UIA regionu II. se konference účastnil i prezident regionu I. (západní Evropa) David Falla, který požádal o prezentaci projektu Inspireli na konferenci UIA regionu I. v Reykjavíku.

(Náklady na konferenci byly hrazeny ze soukromých peněz)
Zpět

Partnerství XXVIII. ročníku Grand Prix Architektů
– Národní cena za architekturu 2021

Generální partner
Hlavní partneři
Partneři
Odborný partner
Mediální partner
Partneři Obce Architektů
Obec Architektů je členemKontakty

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
Staré Město
110 00 Praha 1
IČ: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 607
info@obecarchitektu.cz
Oleg Haman
předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
koordinace GPA – NCA 2021
tel: +420 604 304 440