Novinky

Konference UIA regionu II. v Praze


7-8. Dubna, tedy pouhé tři měsíce po našem opětovném vstupu do Mezinárodní unie architketů se podařilo uspořádat konferenci UIA regionu II. v Praze. Od roku 1966 tak opět tato světová organizace ( tentokrát v regionálním formátu ) zavítala do Prahy, konkrétně na Fakultu architektury ČVUT, jejíž prostory nám nabídl děkan fakulty, pan profesor Ladislav Lábus, velký podporovatel navrácení Česka do UIA.

Konference byla velice úspěšná a delegáti ze stední a východní Evropy a blízského východu nadšeně přijali naší zemi nazpět do světové rodiny UIA. Velkým úspěchem bylo odprezentování projektu celosvětové sítě Inspireli a soutěže Inspireli Awards.

Kromě prezidentů asociací architketů členských států UIA regionu II. se konference účastnil i prezident regionu I. (západní Evropa) David Falla, který požádal o prezentaci projektu Inspireli na konferenci UIA regionu I. v Reykjavíku.

(Náklady na konferenci byly hrazeny ze soukromých peněz)