Konference UIA regionu II. v Praze

7-8. Dubna, tedy pouhé tři měsíce po našem opětovném vstupu do Mezinárodní unie architketů se podařilo uspořádat konferenci UIA regionu II. v Praze. Od roku 1966 tak opět tato světová organizace ( tentokrát v regionálním formátu ) zavítala do Prahy, konkrétně na Fakultu architektury ČVUT, jejíž prostory nám nabídl děkan fakulty, pan profesor Ladislav Lábus, velký podporovatel navrácení Česka do UIA.

Konference byla velice úspěšná a delegáti ze stední a východní Evropy a blízského východu nadšeně přijali naší zemi nazpět do světové rodiny UIA. Velkým úspěchem bylo odprezentování projektu celosvětové sítě Inspireli a soutěže Inspireli Awards.

Kromě prezidentů asociací architketů členských států UIA regionu II. se konference účastnil i prezident regionu I. (západní Evropa) David Falla, který požádal o prezentaci projektu Inspireli na konferenci UIA regionu I. v Reykjavíku.

(Náklady na konferenci byly hrazeny ze soukromých peněz)
Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Partneři
Odborný partnerKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440