Mesto Košice hľadá nového hlavného architekta/ku

 

 

Druhé najväčšie mesto Slovenska vyhlásilo výber na pozíciu hlavného architekta/ky. Útvar hlavného architekta je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územno-plánovacích podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Jeho/jej úlohou bude aj vytvoriť a realizovať dlhodobú víziu transformácie útvaru na strategické pracovisko mesta Košice v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta, ktoré je aktívne prítomné v tvorbe mestských politík, a bude úzko spolupracovať s analytickým zázemím magistrátu či inovatívnym projektom Citizen Experience and Well-being Institute spravovaným Creative Industry Košice.

„Mesto Košice stojí pred veľkými výzvami v oblasti jeho rozvoja. Košice sa transformujú, náš priemysel a podnikateľské zázemie sa dynamicky vyvíjajú. Zásadné rozvojové otázky mesta boli dlhodobo odkladané, fenomény ako klimatické zmeny nás stavajú pred nové. Máme zázemie a dáta, ktoré nám umožňujú posunúť rozhodovanie o urbanistických otázkach na novú úroveň. Je to obrovská príležitosť pre človeka, ktorý má vášeň pre mesto a chuť veci zlepšovať,” povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Okrem transformácie pracoviska bude nosnou obsahovou výzvou útvaru dokončenie nového územného plánu a príprava Vízie mesta Košice do roku 2050. Útvar dnes okrem toho pracuje na koncepčných dokumentoch v oblastiach mapovania sociálnych služieb, adaptácie na klimatické zmeny a udržateľnej mobility, umenia vo verejnom priestore, bytovej politiky či zelenej infraštruktúry. Útvar za dva roky vydal 3 500 vyjadrení k investičným zámerom a spolu s ostatnými zložkami pripravil podklady pre päť architektonických súťaží pre kľúčové verejné priestory alebo nájomné bytové domy. Dnes útvar tvorí desať architektov a architektiek, osem inžinierov a inžinierok a dvaja kolegovia s podpornými úlohami. Transformácia útvaru ráta s jeho rozširovaním v súlade s víziou nového lídra/líderky útvaru.

Budúci hlavný architekt/ka by mal/a byť lídrom, ktorý/á dokáže pracovať v dynamickom, komplexnom, multi-sektorovom prostredí a dosahovať kompromis. Mal/a by sledovať aktuálne trendy v oblasti mestských otázok a byť impulzom, ktorý ich prenesie do kontextu Košíc a budúcej práce Útvaru hlavného architekta. Vybraný kandidát bude úzko spolupracovať s vedením mesta a relevantných mestských podnikov.

Odporúčanie pre výber kandidáta poskytne nezávislá deväť-členná komisia zostavená mestom, pozostávajúca zo zástupcov odbornej komunity, stavovských organizácii, magistrátu a mestského zastupiteľstva. Na zaslanie prihlášok do výberového konania majú kandidáti a kandidátky čas do 8.4.

Viac o praconej pozícii sa dozviete na: Hlavný architekt mesta… – Mesto Košice | PROFESIA.SK

Doplňujúce otázky môžu kandidáti a kandidátky smerovať na andrea.kamenska@kosice.sk
Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440