Novinky

Grand Prix Architektů 2017 vyhrál Ondřej Chybík a Michal Krištof


Cenu Grand Prix Architektů 2017

Hlavní cenu Grand Prix Architektů 2017 – Národní cenu za architekturu –  vyhrál Ing. arch. Ondřej Chybík. Cena byla udělena za Galerii nábytku – Showroom kancelářské firmy MY DVA group, autor: Ondřej Chybík (spoluautoři: Michal Krištof, Victor Cojocaru, Martin Holý, Vojtěch Kouřil, Šárka Kubínová, Ondřej Mudl, Matěj Štrba), Brno – Vinohrady:

Jedná se o přímočaré, zároveň ale citlivé řešení, které s neobyčejnou elegancí a smyslem pro humor dalo starému objektu novou fuknci i tvář.

Ing. arch. Ondřej Chybík po studiích architektury v Brně a Štýrském Hradci v Rakousku absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně a získal cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší projekt Fakulty architektury VUT v Brně. V roce 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS.

Cena za celoživotní dílo

Cena za celoživotní dílo byla udělena “in memoriam” Jasanu Burinovi.

Jasan Burin (1929 – 2017): „Miloval jsem architekturu jako médium lidské existence.“ Přestože hlavní část jeho architektonického díla byla realizována ve spojených státech, stihl se ještě podílet na dvou významných stavbách české architektury 60. let. Tou známější je cenou RIBA ověnčená, budova bývalého československého velvyslanectví v Londýně, při jejímž vzniku architekt působil jako člen širšího autorského a realizačního týmu. Zcela mimořádná je však i hlavní architektonická realizace autora na českém území – zdymadlo ve Štětí.

Burinův životní příběh se současně čte i jako historie české kultury 2. poloviny 20. století. Je to příběh činorodosti a umu, ale také vzdoru proti nesvobodě a nespravedlnosti, příběh vůle po autentickém sebevyjádření, ale i příběh zmařeného úsilí a ze země vyhnaného talentu.

Dále byly uděleny ceny v těchto kategoriích:

Cena v kategorii Novostavba:
(V této kategorii byly uděleny dvě ceny)

Bytový dům Radlická 142, autoři: Jan Šesták a Marek Deyl (spoluautor: Filip Tomášek), Praha – Smíchov:
Brilatní v celku i detailu a fascinující „svým“ nebývale surovým ovládnutím  místa, jehož chaos neguje řád. 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC, autor: Petr Franta, Praha – Dejvice:
Inženýrsko-technická architektura prodchnutá řadou inovací, které dobře fungují – jak ukazuje pneumatický plášť z transparentní fólie – i v estetické rovině. 

Cena v kategorii Design:

Gulliver DOX: autor: Huť Architektury Martin Rajniš, Praha – Holešovice:
Zcela neotřelé řešení balancující na pomezí architektury, designu a uměleckého objektu, s nímž do industriálních Holešovic taky vstoupil kousek fantaskna.

Cena v kategorii Krajinná architektura:

Břežanský hřbitov, autoři: Zdeněk Sendler a Václav Babka (spoluautor: Radka Táborová), Dolní Břežany:
Architekt tohoto projektu vytvořil krásnou krajinu a podařilo se mu obrátit hřbitov do kouzelného prostoru.

Čestná uznání:

 • Létající černý dům – Výtvarný objekt v podobě miniaturizované archetypální architektury, osvěžuje nejen místo, ale nutí kolemjdoucí klást si řadu otázek. Víc než pouhá provokace.
 • Javornická palírna – Neobyčejně citlivá rekonstrukce, která za pomoci současné architektury rehabilituje tradiční venkovskou usedlost.
 • Revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou – Ilustrativní příklad toho, jak dokáže současná architektura napravovat urbanistická zvěrstva minulosti a prostřednicvím sociálních funkcí stmelovat sousedský život.
 • Vila ve Vonoklasech – Jednoduchý, avšak smyslný design navržený ve filozofii moderního stylu.
 • Dům Štajnhaus – Velmi citlivá rekonstrukce, která historický dům obohacuje o kultivovaný architektonický novotvar.
 • Obytná sestava v zahradě – Tento dřevěný dům je dokonalým a příkladným projektem pro dnešní udržitelnou architekturu.
 • Rodinný dům u Železného Brodu – Výjimečná prostorová organizace, která díky porozumění Genius Loci dělá z této stavby krásný dům.

 

Projekty hodnotila mezinárodní porota, která byla složená z těchto významných osobností:

 • Manuelle Gautrand – Francie – letošní laureát pretižní ceny EUROPEAN PRIZE FOR ARCHITECTURE, kterou udílí European Centre for Architecture Art Design and Urban studies, zakladatelka pařížského studia Manuelle Gautrand Architecture
 • Nikolaj Šumakov – Ruská federace – letošní laureát ceny Augusta Peretta, kterou udílí UIA – Mezinárodní svaz architektů za inovativních využití moderních technologií v architektuře
 • Francois Valentiny – Luxembursko – uznávaný luxemburský architekt, zakladatel studia Valentiny hpv architects
 • Pavel Suchánek – Slovensko – nominován Spolkem architektů Slovenska, vede renomovanou architektonickou kancelář Suchánek společně se synem Michalem
 • Jakub Potůček – Česká republika – historik umění specializující se na českou moderní architekturu, kurátor sbírky architektury Národní galerie v Praze

Obec architektů je přímým pokračovatelem svazu architektů, který byl v roce 1948 jedním z 27 zakládajících členů UIA – Světová unie architektů. Obec architektů tak naplňuje svou povinnost ctít hodnotový systém, přírodní a kulturní dědictví, společenství, v němž architekti tvoří svá architektonická díla. Vytváří centrální platformu pro architekty a jako celek reprezentuje architekturu široké i laické veřejnosti.

Na konci večera moderátor Jan Smetana vyhlásil 25. ročník Grand Prix Architektů.