Obec architektů má nové členy vedení

Dne 20. 5. 2021 se konala Valná hromada Obce architektů, z.s., na které byli zvoleni noví členové Rady obce a Dozorčí rady obce.

 Nově zvolení členové Rady obce:

Jan Kasl

Martina Hovořáková

Ondřej Chybík

Oleg Haman

Viktorie Souček

Vladimíra Leníčková

Zorka Krejčí

Zdeněk Jiran

Václav Mastný

David Wittassek

Robert Rössler

Předsedou rady obce byl opět zvolen:

Oleg Haman

Zvolení místopředsedové:

Zdeněk Jiran

Vladimíra Leníčková

Václav Mastný

Nově zvolení členové Dozorčí rady:

Milica Vujošević

Klára Vejrová

Jan Melichar

Dozorčí rada si ze svého středu zvolila za předsedkyni Milicu Vujošević


„Podařilo se nám rozšířit počet členů Rady obce ze 6 na 11. Členství v této radě přijali architekti, kteří již mají široké zkušenosti v oblasti architektury a mají zájem podílet se na rozšíření spolkové činnosti Obce architektů. “ uvedl k volbě rady předseda Obce architektů Oleg Haman.

Oleg Haman zároveň doplnil: „Jsem rád, že členství v radě přijal i Jan Kasl, znovu zvolený předseda České komory architektů, a že je naším společným cílem nastavení užší spolupráce mezi Obcí architektů a Českou komorou architektů.“

Valná hromada Obce architektů se konala v krásném architektonickém prostoru Winternitzově vily na Praze 5. Vila je dílem architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty. Jedná se o kulturní památku, která je dle interiérové barvy slonové kosti též zvaná Béžová princezna.


Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440