Novinky

Obec architektů má nové členy vedení


Dne 20. 5. 2021 se konala Valná hromada Obce architektů, z.s., na které byli zvoleni noví členové Rady obce a Dozorčí rady obce.

 Nově zvolení členové Rady obce:

Jan Kasl

Martina Hovořáková

Ondřej Chybík

Oleg Haman

Viktorie Souček

Vladimíra Leníčková

Zorka Krejčí

Zdeněk Jiran

Václav Mastný

David Wittassek

Robert Rössler

Předsedou rady obce byl opět zvolen:

Oleg Haman

Zvolení místopředsedové:

Zdeněk Jiran

Vladimíra Leníčková

Václav Mastný

Nově zvolení členové Dozorčí rady:

Milica Vujošević

Klára Vejrová

Jan Melichar

Dozorčí rada si ze svého středu zvolila za předsedkyni Milicu Vujošević


„Podařilo se nám rozšířit počet členů Rady obce ze 6 na 11. Členství v této radě přijali architekti, kteří již mají široké zkušenosti v oblasti architektury a mají zájem podílet se na rozšíření spolkové činnosti Obce architektů. “ uvedl k volbě rady předseda Obce architektů Oleg Haman.

Oleg Haman zároveň doplnil: „Jsem rád, že členství v radě přijal i Jan Kasl, znovu zvolený předseda České komory architektů, a že je naším společným cílem nastavení užší spolupráce mezi Obcí architektů a Českou komorou architektů.“

Valná hromada Obce architektů se konala v krásném architektonickém prostoru Winternitzově vily na Praze 5. Vila je dílem architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty. Jedná se o kulturní památku, která je dle interiérové barvy slonové kosti též zvaná Béžová princezna.