Novinky

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY OBCE


Praha, 20.05.2021

Obce Architektů (dále jen také „Dozorčí Rada Obce“)

konané dne 20.5.2021

Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5

 

Přítomni:

Nově zvoleni členové Dozorčí Rady Obce:

      1. Milica VUJOŠEVIĆ

2. Klára VEJROVÁ

3. Jan MELICHAR

1.  Volba předsedy Dozorčí Rady Obce

V souladu s § 15 odst. 3. Stanov Obce, jejichž znění bylo schváleno dne 20.5.2021, proběhla volba předsedy Dozorčí Rady Obce.  Navržení kandidáti na předsedu Dozorčí Rady Obce, kteří souhlasili se svou nominací:

 

Jméno a příjmení člena DROA

Počet hlasů pro

Hlasování se zdrželo

Hlasy proti

1.

Milica VUJOŠEVIĆ

2

1

0

2.

Klára VEJROVÁ

0

3

0

3.

Jan MELICHAR

0

3

0


2. Po sečtení hlasů byla nadpoloviční většinou hlasů zvolena předsedou Dozorčí Rady Obce Milica VUJOŠEVIĆ