ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY OBCE

Praha, 20.05.2021

Obce Architektů (dále jen také „Dozorčí Rada Obce“)

konané dne 20.5.2021

Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5

 

Přítomni:

Nově zvoleni členové Dozorčí Rady Obce:

      1. Milica VUJOŠEVIĆ

2. Klára VEJROVÁ

3. Jan MELICHAR

1.  Volba předsedy Dozorčí Rady Obce

V souladu s § 15 odst. 3. Stanov Obce, jejichž znění bylo schváleno dne 20.5.2021, proběhla volba předsedy Dozorčí Rady Obce.  Navržení kandidáti na předsedu Dozorčí Rady Obce, kteří souhlasili se svou nominací:

 

Jméno a příjmení člena DROA

Počet hlasů pro

Hlasování se zdrželo

Hlasy proti

1.

Milica VUJOŠEVIĆ

2

1

0

2.

Klára VEJROVÁ

0

3

0

3.

Jan MELICHAR

0

3

0


2. Po sečtení hlasů byla nadpoloviční většinou hlasů zvolena předsedou Dozorčí Rady Obce Milica VUJOŠEVIĆ


 

 


Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440