Mezinárodní sekce Obce Architektů se poprvé sešla

The first meeting of foreign architects living and working in the Czech Republic was held at Vinný Újezd wine shop on 21 March 2018. The following nationalities were represented: Germany, Kazakhstan, Portugal, Italy, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Greece, Syria and Canada.

The next meeting, which will be organized by the Society of Czech Architects, will take place on 30 May 2018. We will inform you in detail soon and we will be pleased with representatives from other countries.


 

První setkání zahraničních architektů a architektek žijících a pracujících v ČR poběhlo ve vinotéce Vinný Újezd 21.3.2018. Zastoupeny byly následující národnosti: Německo, Kazachstán, Portugalsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Řecko, Syrie a Kanada.

Přiští setkání, ktere bude opět organizovat Obec architektů, se bude konat 30.5.2018. O podrobnostech vás budeme včas informovat a budeme se tešit i na zástupce z jiných zemí.

 
Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Partneři
Odborný partnerKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440