Novinky

PROJEKTY SMÍCHOV CITY A ROHAN CITY


SMÍCHOV CITY - SEVER 

Tradice a budoucnost

Smíchov je tradiční pražská čtvrť s bohatou historií. Ze severní části sousedí s nád­her­nou Malou Stranou, přes řeku je památný Vyšehrad. V 19. století se stal Smíchov epicentrem vznikajícího průmyslu. Ve svém srdci má důležitý dopravní uzel Prahy, smíchovské nádraží. Díky projektu Smíchov City, který citlivě zaplní plochy uvolněné železnicí, čeká dosud nevyužívané území zajímavá budoucnost.

Jde o největší projekt v moderních dějinách Prahy a plán na Smíchov City sklidil po­zi­tiv­ní ohlasy i od komisařů UNESCO, kteří ocenili, že nová zástavba nijak nenaruší světové památkové dědictví.

Severní etapa

První fáze výstavby Smíchov City, která nabídne výrazně převažující podíl bydlení a 500 pracovních míst, začala v srpnu 2020 v severní části projektu. Tato lukrativní lokalita nabídne na 55 tisících m² byty, kanceláře a funkční parter s rozvíjejícím se množstvím služeb, restaurací a obchodů včetně supermarketu.

U náměstí Na Knížecí vyrostou dva typické městské domovní obytné bloky, které nabídnou 405 bytů. Doplní je 8 000 m² administrativních ploch a cca 6 300 m² obchodních ploch v 45 nebytových jednotkách. Domovní bloky jsou dále rozděleny na jednotlivé bytové domy. 195 bytových jednotek v prvním bloku SM2 je v prodeji od jara 2020. Čistě rezidenční blok SM3 bude disponovat 210 byty, zčásti k pronájmu. Na Smíchově vzniká skutečná čtvrť se vším všudy, jejíž nedílnou součástí bude i příjemný veřejný prostor.


Různorodost a přirozenost

Žádná jednotvárná architektura. Každý z domů se odliší nejen typologií, ale i po­do­bou. Kvůli dosažení skutečné atmosféry rostlého města a vnitřní různorodosti nové čtvrti Smíchov City–Sever se na její podobě podílí celá řada tuzemských i zah­ra­nič­ních architektů hned ze sedmi renomovaných ateliérů. Rozdílné přístupy i řešení budov jsou zárukou, že nová smíchovská zástavba bude vynikat pestrostí a je­di­neč­nos­tí. Naším cílem bylo dosáhnout přirozené vzhledové rozmanitosti rostlého města.

Odkaz zde

ROHAN CITY - 1.ETAPA

Širší centrum Prahy bude jiné a s ním i tak tradiční čtvrť jako Karlín. Na dosud nevyužívaném a zanedbaném území Rohanského ostrova nejprve vyrostou bytové domy i dvě kancelářské budovy od proslulých architektů Evy Jiřičné a Jakuba Cíglera. Celkově se počítá s byty a pracovními místy pro jedenáct tisíc lidí.

Na karlínském brownfieldu o rozloze jedenadvaceti hektarů se začne stavět na jaře roku 2021. V první fázi Sekyra Group v lokalitě naproti karlínské Invalidovně vybuduje dva bytové domy, jež nabídnou 220 bytů. Doplní je 30 000 m² administrativních ploch ve dvou kancelářských budovách navržených architekty Evou Jiřičnou a Jakubem Cíglerem. Paralelně se k realizaci chystá druhá etapa výstavby v nejjižnější části území, která navazuje na River Gardens v Karlíně.

Stavební činnost se z jižního cípu následně přesune k předpolí Libeňského mostu. Pro třetí fázi se chystá samostatný architektonický workshop. Teprve na závěr se výstavba vrátí do srdce Rohanského ostrova k Invalidovně, kde novou čtvrť dotvoří multifunkční zástavba, pro niž je už nezbytný určitý pohyb lidí v lokalitě. Tou dobou už by také město mělo pokročit s revitalizací 25hektarového pásu pozemku mezi existující cyklostezkou a řekou. Ten se má po snížení nivelity proměnit v rozsáhlou celoměstsky významnou rekreační zónu.

Odkaz zde

zdroj: https://sekyragroup.cz/