Novinky

OA - Ve čtvrtek 10. března odešla z našeho světa prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková.


Ve čtvrtek 10. března odešla z našeho světa prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková.

S architektkou Alenou Šrámkovou odešla veliká osobnost, bývalá předsedkyně Obce architektů, odešla zakladatelka soutěžní přehlídky Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu, kterou Obec architektů každoročně pořádá.  Zároveň odešla laureátka této ceny za rok 2020.

Alena Šrámková získala za svůj život mnoho ocenění, mimo jiné v roce 1994 obdržela cenu Osobnost české architektury.

Obec architektů jako zapsaný spolek bude v jejím odkazu nadále pokračovat.