Novinky

GPA - Grand Prix Architektů 2022 - přehledně


Vážení architekti, urbanisti, designéři a krajináři

Přijměte účast v největší a nejstarší celonárodní přehlídce architektonických děl, urbanismu, krajiny a interiérů.

Účast je zdarma.

Termín registrace projektů je do půlnoci 30. června 2022.
Do tohoto data je možné registrovat nové i upravovat stávající projekty.

Projekty musí být realizované a kolaudované na území České republiky. 
Architektura a design od 1.1.2021 do 31.3.2022.
Krajinná architektura od 1.1.2019 do 31.3.2022.
Bohužel není možné přihlásit do GPA projekt, jež byl přihlášen v roce minulém !
 

PŘIHLÁŠENÍ
je velmi jednoduché a trvá max. 5-15 minut. Jak vypadá registrační formulář najdete zde.

1. Kontaktní údaje
2. Údaje o projektu
3. Popis myšlenky a technické informace
Texty jsou v českém i anglickém jazyce.
4. Fotografie a výkresy
Je nutné zvolit hlavní ikonickou fotografie projektu (4898x3695 pixelů, ideálně však 6000x4000px).
Alespoň na 1 výkresu by měla být severka a měřítko.
5. Šetrnost budovy
Speciální dotazník vyplňují pouze některé projekty.
6. Kontrola a odeslání 
Projekt je možné editovat do ukončení registrací pomocí editačního linku, jež se objeví po odeslání.

Je možné přihlásit více projektů !

 PŘIHLÁSIT PROJEKT DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU GPA-NCA

KATEGORIE

Mezinárodní porota oceňuje v kategoriích:

  • Novostavba 
  • Rekonstrukce 
  • Interiér 
  • Urbanismus 
  • Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře 
  • Rodinný dům 

Projekty do těchto kategorií musí být zkolaudovány od 1.1.2021 do 31.3.2022.

  • Krajinářská architektura a zahradní tvorba 

Má rozmezí prodloužené, kolaudace musí být od 1.1.2019 do 31.3.2022.

  • Šetrná stavba

Tato cena bude udílena ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (Czech Green Building Council). Během registrace se bude vyplňovat dotazník týkající se environmentálního aspektu projektu, čímž bude přihlášená práce soutěžit i o tuto cenu.


CENY

Hlavní ceny soutěže:

  • Grand Prix Architektů – velká modrá kostka – udílí porota;
  • Cena za celoživotní dílo – velká červená kostka – udílí Rada Obce architektů – nominace zasílejte na info@obecarchitektu.cz Nominaci může zaslat kdokoliv. Nominovaný by měl být český architekt (teoretik nebo praktik).


Porota může udělit další ceny – malé modré kostky – v následujících kategoriích: Novostavba; Rekonstrukce; Rodinný dům; Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře.

Mohou být také uděleny ceny:  Interiér – malá žlutá kostka; Urbanismus – malá fialová kostka; Krajinářská architektura a zahradní tvorba – malá zelená kostka. Šetrná stavba  – malá stříbrná kostka.

POROTAKALENDÁŘ
Registrace projektů: 1.3.2022 - 30.6. 2022
Uzávěrka registrací: 30. června 2022, 24:00 hodin
První kolo zasedání poroty: online 1.7. - 31.8.2022

Nejlepších 50 projektů bude prezentováno architekty před mezinárodní porotou v českém či anglickém jazyce v rámci Grand Prix Architektů Festival by GROHE.

Grand Prix Architektů Festival by GROHE: Praha, bude upřesněno 
Vyhlášení výsledků a slavnostní předávání cen: Praha, bude upřesněno

Těšíme se na Vaši účast v soutěžní přehlídce.

Vaše Obec architektů 

koordinace GPA – NCA 2022
Klára Vejrová
tel: +420 604 304 440
e-mail: info@obecarchitektu.cz 
www.grandprixarchitektu.cz