Novinky

Vyhlašujeme 30. ročník Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2023


Již XXX. Ročník Grand Prix Architektů – Národní cenu architekturu 2023 dnes 
vyhlásila Obec architektů, která tuto cenu každoročně organizuje.

(Praha 3. 4. 2023) Největší českou architektonickou soutěžní přehlídku
o nejlepší architektonický počin, realizovaný v roce 2022 bude tradičně
oceňovat pětičlenná nezávislá porota – složena ze čtyř mezinárodních
porotců a jednoho zástupce z České
republiky.

Složení poroty GPA – Národní cena za architekturu 2023:

 

Amanda Levete / Velká Británie
Principal at  Studio AL__A 

vítězka Stirlingovy ceny, 
držitelka Jane Drew Prize,
komandér Řádu britského impéria

O Amandě Levete


Irakli Eristavi / Slovensko
- studio zerozero

 

Thorbjörn Andersson / Švédsko
– studio Thorbj
örn Andersson Landscape Architect
-
Sweco Architects

 

Balázs Bognár / Japonsko
– studio 
Partner at Kengo Kuma & Associates

 

Petr Štefek / Česká republika
– studio Petr Štefek Architect


Přihlašovat se do soutěže je možné do 30. 6. 2023


Letošní 30. ročník je jubilejní a je pro nás velkou výzvou. Věřím se nám podařilo vytvořit
vynikající vyváženou porotu. Může nás jenom těšit, že pro oslovené architekty je účast v 
porotě otázkou prestiže. Architektka Amanda Levete, která vedla s Janem Kaplickým
světoznámé
studio Future Systems, poctí naši architektonickou veřejnost svoji
přednáškou v pátek 27.10. od 17 hod v prostorách CAMP.
Porota nebude mít jednoduchou práci vzhledem ke stále stoupající úrovni přihlašovaných prací.
V prvním elektronick
ém kole 5 porotců volí nezávisle na sobě a v různém čase
pouze ano či ne pro postup. Úroveň je tak vysoká, že mnohdy ani 3 souhlasy
nezaručí postup mezi 50 finalistů. Tato vysoká kvalita soutěžní přehlídky posunuje
všechny architekty v práci, aby držely krok s dobou a současnými trendy, mne nevyjímaje,”
uvedl k vyhlášení XXX. ročníku Oleg Haman, předseda Obce architektů, z. s.

Jako v předchozích letech bude v 1. kole zasedání poroty vybráno 50 nejlepších realizací postupujících do finále.

Prezentace finalistů před porotou proběhne na Grand Prix Architektů Festivalu by Grohe.
Porota následně vybere vítěze, kteří budou oznámeni ještě tentýž den v rámci Galavečera Grand Prix Architektů - Národní ceny za architekturu 2023.

Termín vyhlášení výsledků Grand Prix Architektů a konání GPA Festivalu by Grohe je 30.10.2023.

 


Hlavní ceny soutěže:

Grand Prix Architektůvelká modrá kostka – udílí porota

Cena za celoživotní dílovelká červená kostka – udílí Rada Obce architektů
– nominace zasílejte na email info@obecarchitektu.cz

 

Porota uděluje další ceny – malé modré kostky – v následujících kategoriích:

   Novostavba

   Rekonstrukce

   Rodinný dům

   Architektonický design

 

V případě, že nebude přihlášena kvalitní realizace,
která by mohla bý
t oceněna v jedné z těchto kategoriích, cena se v dané kategorii udělat nebude.

Dále jsou uděleny ceny za:

   Interiér – malá žlutá kostka

   Urbanismus – malá fialová kostka

   Krajinářská architektura – malá zelená kostka

letošním roce bude opět udělena cena za šetrnou stavbu,
ve spolupráci s Českou radou pro šetrn
é budovy, která byla poprvé udělena v roce 2020.

Soutěž Grand Prix Architektů založila prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, která je označována za první dámu české architektury. Zvítězila v řadě architektonických soutěží. V roce 1994 obdržela cenu Osobnost české architektury, v roce 2007 Poctu České komory architektů, v roce 2008 Medaili Za zásluhy. V roce 2010 obdržela cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury. V roce 2000 obdržela cenu Rady Obce architektů za celoživotní dílo a v roce 2019 hlavní cenu Grand Prix Architektů za Corso Pod Lipami - studio EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková) Prof. Šrámková zemřela březnu v roce 2022 v 92 letech.


 

Obec architektů je spolek s tradicí od roku 1935, pokračovatel spolků architektů z první republiky. V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů a v letech 1990 až 1993 se podílel na založení profesní organizace České komory architektů. V roce 1948 se stal zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA), ve kterém bylo členství České republiky novým vedením OA obnoveno v roce 2017, a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Současně je OA členem i Visegrádské skupiny (V4). Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí