Novinky

UIA - Rada Obce architektů zaslala nominace na ceny Mezinárodní unie architektů


Rada Obce architektů vyzvala v polovině ledna odbornou veřejnost k zaslání
nominací na ceny Mezinárodní unie architektů/UIA. Následně 7. 2. 2023 z
obdržených nominacích vybrala tyto nominanty do jednotlivých kategorií:

 

Ing. arch. Josef Pleskot
Zlatá medaile za celoživotní dílo 

odkaz na CV zde

 

doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. 
 Cena Patrika Abercrombieho za městsk
é plánování a design

odkaz na CV zde

 

prof. Ing. arch. Martin Rajniš
Cena Augusta Perreta za technologii v architektuř
e

odkaz na CV zde

 

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Cena Jeana Tschumiho za architektonické psaní a kritiku

odkaz na CV zde

 

Další kategorie soutěže UIA jsou Cena Roberta Matthewa za udržitelné a lidské prostředí
a Cena Vassilise Sgoutase za realizovanou architekturu sloužící chudým.
Tyto kategorie jsou bez nominace.

 

Ceny uděluje Mezinárodní unie architektů jednou za 3 roky.
Vyhlášení 
letošního ročníku proběhne na světovém kongresu
na začátku července v Kodani.


Oleg Haman předseda Obce architektů k nominacím uvedl:
Věřím a byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo obsadit,
alespoň 1 ze 4 zaslaných nominací. Myslím, že Rada Obce architektů
peč
livě vybírala a nominovala opravdu zvučná a známá jména,
která
svou prací přesahují hranice České republiky.
Všichni nominovaní si cenu zaslouží.”


Bližší informace o cenách naleznete zde.