100 let československé architektury v Mánesu

Ve dnech 15. 9. 2018 až 10. 10. 2018 proběhne v prostorách více než symbolických – v pražské Galerii Mánes, v rámci oslav stého výročí založení samostatného československého státu, unikátní výstava 100 let československé a pražské architektury.

Před sto lety vznikl nový stát. Byla to událost, která podnítila cestu k nové architektuře nezatížené minulostí, reprezentující novou demokratickou společnost. Po prvních letech pokusů o vytvoření národního stylu se architektura v Československu velmi rychle napojila na pokroková evropská hnutí. Záhy se vytvořila centra nového architektonického myšlení – vedle Prahy to bylo například Brno a Pardubice, na Slovensku se jen v krátkém opoždění přidala Bratislava a Košice. 30. léta již znamenala rozkvět pečlivě vypěstovaného vskutku moderního slohu a nová architektura se po zemi rozprostírala téměř pravidelně.

Stoletá cesta československé architektury je vzrušujícím odrazem bohaté historie. Neméně vzrušující je ale i srovnání s unikátními a architektonicky zcela ojedinělými projekty současnosti. Jakousi kvintesencí rozvoje současnosti je i nová Praha, která se nehledě na těžkosti a problémy rozrůstá do všech stran rychleji, než tomu bylo kdykoli před tím.  Ale není to jenom Praha, podobný vývoj probíhá také v řadě našich předních měst a krajů.

Unikátní expozice připomene to nejdůležitější z minulosti, ukáže současnost a napoví mnohé o architektonické budoucnosti našich měst a zemí. Zajímavostí této koncepce pak je, že vychází z hlavního motivu výstavy, resp. oslav a tím je motiv historie. Vzniká tak jakési „zrcadlení“, kdy vedle makety velikánů československé architektury stojí projekty zcela soudobé a živé, naznačující jaká bude tvář české a slovenské budoucnosti. Svou účast potvrdila již celá řada prestižních společností, nositelů prestižních projektů. Bez nadsázky můžeme říci, že pokud by si chtěl někdo udělat ucelenou představu o budoucí tváři například Prahy, Bratislavy, ale i dalších měst a krajů, měl by s určitostí navštívit tuto unikátní výstavu. Součástí výstavy bude i „zrcadlení mezinárodní“, což v praxi znamená, že se výše uvedených událostí zúčastní zhruba dvacet tuzemských a více než třicítka architektonických ateliérů z celého světa.

Těmto záměrům odpovídá i zcela originální řešení dvoupatrové expozice jako „cesty“, kterou návštěvník projde „příběhem architektury“. Pořadatelé nabídnou vskutku pořádnou porci podívané – 106 modelů a artefaktů. Návštěvníka uvítá expozice Prahy tvořená historickými exponáty jednotlivých městských částí. K vidění budou i modely takových staveb jakými jsou Legiobanka od arch. J. Gočára, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od Jože Plečnika, hotel Internacionál od Františka Jeřábka a další.

 Následuje blok architektury Československé republiky zaměřený především na historický pohled do minulosti, kde to nejzajímavější nabídnou města a kraje, například: pardubické krematorium od Pavla Janáka, vila Tugendhat od Mies van der Roheho, Loosův apartmán, Budova 14/15 od Jiřího Voženílka, OD Brouk a Babka od Karla Kotase, vysílač Ještěd od Karla Hubáčka a další. Navazuje „ulička“ pražských a bratislavských pohledů do současnosti a budoucnosti – na ploše 38 tis. m2 se službami nejvyšší kvality se bude rozkládat administrativní komplex Rustonka od J&T Real Estate, zajímavý projekt Obchodního centra Letná v Praze 7 a náročnou revitalizaci Kamenného námestí v Bratislavě nabídne britská Lordship Real Estate, svou neobvyklostí zaujme DRN společnosti Sebre, záběrem nadchne Smíchov City Sekyry Group, barokní palác Savarin v podání CRESTYL real estate, diskutovaný, ale výjimečný VN 47 společnosti Flow East, top´ rezidenci – Pomezí a Bořislavka Shopping and office centrum z dílny společnosti KKCG Real Estate či udivující velkorysostí Masaryk Station Investment od Penty Real Estate a mnoho dalších atraktivních projektů.  V přízemí dále nalezneme expozice řady ateliérů reprezentujících současnou Českou a Slovenskou architektonickou scénu. Následuje expozice více než 30 zemí reprezentujících architektonické trendy doslova z celého světa. Mezi nimi najdeme ateliéry z tak exotických a vzdálených zemí jakými jsou Peru, Mexiko, Vietnam, Čína, Austrálie, ale i ze silně zastoupených evropských proveniencí, například Francie, Španělska, Švédska, Dánska a dalších.

 

Součástí oslav bude také samostatná a velmi atraktivní festivalová akce Hravý architekt, již tradičně zaměřená na děti. Letošní téma je 100 let hravé architektury. Svými kresbami se zúčastní děti z pražských městských částí, děti z 25 škol z českých měst a slovenských měst. Hravý architekt je ale již tradičně také velkým mezinárodním projektem a pořadatelům se v letošním ročníku podařilo přenést téma sto let architektury i za hranice České a Slovenské republiky. Doposud se k účasti přihlásila řada škol ze zemí celého světa. Dohromady bude kreslit více než 1000 dětí.

 

Vzhledem k jedinečnosti probíhajících oslav stého výročí a unikátnosti expozice, vlastně několika na sebe navazujících, se pořadatelé rozhodli umožnit vstup ZDARMA pro všechny návštěvníky a zájemce.

 

 

  1. 10. 2018 se v prostorách Španělského sálu Pražského hradu uskuteční slavnostní večer věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili.

 

Večer, pořádaný Správou pražského hradu a společností Czech Architecture Week, bude mít nejenom symbolický rozměr, ale i nepřehlédnutelný společenský význam odkazující k celostátně probíhajícím oslavám stého výročí vzniku Československé republiky. V tomto smyslu bude slavnostní setkání nazvané Pocta československé architektuře významným vrcholem probíhajících celoročních oslav.

Večer si klade za cíl připomenout význačné osobnosti české a slovenské architektury a prostřednictvím předních osobností našeho politického a společenského života jim předat neformální poděkování za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství vyjádřené symbolickou cenou Jože Plečnika, předního hradního architekta prvního československého státu v čele s T. G. Masarykem. Na výběru a návrhu oceněných osobností se podílely krajské úřady celé ČR, města, profesní organizace z Čech a Slovenska a odborná komise složená z předních českých a slovenských teoretiků architektury.

 

 

 

 

Součástí připravovaných akcí bude i pořádání diskusního fóra. Dále přednášky, procházky za architekturou, výstavy a další doprovodný program.

  1. a) Diskusní fórum: „Spolupráce státního a soukromého sektoru a jeho dopady na urbanismus měst“ se uskuteční 2.10. v 11:00 hod v C Inspirativní diskuze, příklady, možnosti.b) Diskusní fórum: „Architekti vs. Město“. Diskuze vybraných zahraničních architektů s kandidáty nominovanými na post primátora Prahy.

 

Generálním partnerem 13. ročníku Festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2018 je společnost J&T Real Estate.

 

Více informací na www.architectureweek.cz a www.hravyarchitekt.cz

 

—————————————————————————————————————————

 

 

Czech Architecture Week
Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440