Novinky

100 let československé architektury v Mánesu


Ve dnech 15. 9. 2018 až 10. 10. 2018 proběhne v prostorách více než symbolických – v pražské Galerii Mánes, v rámci oslav stého výročí založení samostatného československého státu, unikátní výstava 100 let československé a pražské architektury.

Před sto lety vznikl nový stát. Byla to událost, která podnítila cestu k nové architektuře nezatížené minulostí, reprezentující novou demokratickou společnost. Po prvních letech pokusů o vytvoření národního stylu se architektura v Československu velmi rychle napojila na pokroková evropská hnutí. Záhy se vytvořila centra nového architektonického myšlení – vedle Prahy to bylo například Brno a Pardubice, na Slovensku se jen v krátkém opoždění přidala Bratislava a Košice. 30. léta již znamenala rozkvět pečlivě vypěstovaného vskutku moderního slohu a nová architektura se po zemi rozprostírala téměř pravidelně.

Stoletá cesta československé architektury je vzrušujícím odrazem bohaté historie. Neméně vzrušující je ale i srovnání s unikátními a architektonicky zcela ojedinělými projekty současnosti. Jakousi kvintesencí rozvoje současnosti je i nová Praha, která se nehledě na těžkosti a problémy rozrůstá do všech stran rychleji, než tomu bylo kdykoli před tím.  Ale není to jenom Praha, podobný vývoj probíhá také v řadě našich předních měst a krajů.

Unikátní expozice připomene to nejdůležitější z minulosti, ukáže současnost a napoví mnohé o architektonické budoucnosti našich měst a zemí. Zajímavostí této koncepce pak je, že vychází z hlavního motivu výstavy, resp. oslav a tím je motiv historie. Vzniká tak jakési „zrcadlení“, kdy vedle makety velikánů československé architektury stojí projekty zcela soudobé a živé, naznačující jaká bude tvář české a slovenské budoucnosti. Svou účast potvrdila již celá řada prestižních společností, nositelů prestižních projektů. Bez nadsázky můžeme říci, že pokud by si chtěl někdo udělat ucelenou představu o budoucí tváři například Prahy, Bratislavy, ale i dalších měst a krajů, měl by s určitostí navštívit tuto unikátní výstavu. Součástí výstavy bude i „zrcadlení mezinárodní“, což v praxi znamená, že se výše uvedených událostí zúčastní zhruba dvacet tuzemských a více než třicítka architektonických ateliérů z celého světa.

Těmto záměrům odpovídá i zcela originální řešení dvoupatrové expozice jako „cesty“, kterou návštěvník projde „příběhem architektury“. Pořadatelé nabídnou vskutku pořádnou porci podívané – 106 modelů a artefaktů. Návštěvníka uvítá expozice Prahy tvořená historickými exponáty jednotlivých městských částí. K vidění budou i modely takových staveb jakými jsou Legiobanka od arch. J. Gočára, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od Jože Plečnika, hotel Internacionál od Františka Jeřábka a další.

 Následuje blok architektury Československé republiky zaměřený především na historický pohled do minulosti, kde to nejzajímavější nabídnou města a kraje, například: pardubické krematorium od Pavla Janáka, vila Tugendhat od Mies van der Roheho, Loosův apartmán, Budova 14/15 od Jiřího Voženílka, OD Brouk a Babka od Karla Kotase, vysílač Ještěd od Karla Hubáčka a další. Navazuje „ulička“ pražských a bratislavských pohledů do současnosti a budoucnosti – na ploše 38 tis. m2 se službami nejvyšší kvality se bude rozkládat administrativní komplex Rustonka od J&T Real Estate, zajímavý projekt Obchodního centra Letná v Praze 7 a náročnou revitalizaci Kamenného námestí v Bratislavě nabídne britská Lordship Real Estate, svou neobvyklostí zaujme DRN společnosti Sebre, záběrem nadchne Smíchov City Sekyry Group, barokní palác Savarin v podání CRESTYL real estate, diskutovaný, ale výjimečný VN 47 společnosti Flow East, top´ rezidenci – Pomezí a Bořislavka Shopping and office centrum z dílny společnosti KKCG Real Estate či udivující velkorysostí Masaryk Station Investment od Penty Real Estate a mnoho dalších atraktivních projektů.  V přízemí dále nalezneme expozice řady ateliérů reprezentujících současnou Českou a Slovenskou architektonickou scénu. Následuje expozice více než 30 zemí reprezentujících architektonické trendy doslova z celého světa. Mezi nimi najdeme ateliéry z tak exotických a vzdálených zemí jakými jsou Peru, Mexiko, Vietnam, Čína, Austrálie, ale i ze silně zastoupených evropských proveniencí, například Francie, Španělska, Švédska, Dánska a dalších.

 

Součástí oslav bude také samostatná a velmi atraktivní festivalová akce Hravý architekt, již tradičně zaměřená na děti. Letošní téma je 100 let hravé architektury. Svými kresbami se zúčastní děti z pražských městských částí, děti z 25 škol z českých měst a slovenských měst. Hravý architekt je ale již tradičně také velkým mezinárodním projektem a pořadatelům se v letošním ročníku podařilo přenést téma sto let architektury i za hranice České a Slovenské republiky. Doposud se k účasti přihlásila řada škol ze zemí celého světa. Dohromady bude kreslit více než 1000 dětí.

 

Vzhledem k jedinečnosti probíhajících oslav stého výročí a unikátnosti expozice, vlastně několika na sebe navazujících, se pořadatelé rozhodli umožnit vstup ZDARMA pro všechny návštěvníky a zájemce.

 

 

  1. 10. 2018 se v prostorách Španělského sálu Pražského hradu uskuteční slavnostní večer věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili.

 

Večer, pořádaný Správou pražského hradu a společností Czech Architecture Week, bude mít nejenom symbolický rozměr, ale i nepřehlédnutelný společenský význam odkazující k celostátně probíhajícím oslavám stého výročí vzniku Československé republiky. V tomto smyslu bude slavnostní setkání nazvané Pocta československé architektuře významným vrcholem probíhajících celoročních oslav.

Večer si klade za cíl připomenout význačné osobnosti české a slovenské architektury a prostřednictvím předních osobností našeho politického a společenského života jim předat neformální poděkování za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství vyjádřené symbolickou cenou Jože Plečnika, předního hradního architekta prvního československého státu v čele s T. G. Masarykem. Na výběru a návrhu oceněných osobností se podílely krajské úřady celé ČR, města, profesní organizace z Čech a Slovenska a odborná komise složená z předních českých a slovenských teoretiků architektury.

 

 

 

 

Součástí připravovaných akcí bude i pořádání diskusního fóra. Dále přednášky, procházky za architekturou, výstavy a další doprovodný program.

  1. a) Diskusní fórum: „Spolupráce státního a soukromého sektoru a jeho dopady na urbanismus měst“ se uskuteční 2.10. v 11:00 hod v C Inspirativní diskuze, příklady, možnosti.b) Diskusní fórum: „Architekti vs. Město“. Diskuze vybraných zahraničních architektů s kandidáty nominovanými na post primátora Prahy.

 

Generálním partnerem 13. ročníku Festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2018 je společnost J&T Real Estate.

 

Více informací na www.architectureweek.cz a www.hravyarchitekt.cz

 

—————————————————————————————————————————

 

 

Czech Architecture Week