Novinky

Grand Prix Architektů 2023 - přihlášky do soutěže


 


Vážení architekti, urbanisti, designéři, krajináři,
přátelé a členové Obce architektů,


letošní rok je výjimečný pro Českou republiku a také pro Grand Prix Architektů.

Je to již 30 let od založení samostatné České republiky. S touto událostí chtěla tehdejší Obec architektů pod vedením předsedkyně prof. Ing. Akad. Arch. Aleny Šrámkové vytvořit tradici každoročního udělování ceny za „Architekturu roku“, která by mohla být partnerem podobných soutěží v zahraničí a dobrou půdou pro mapování současné architektury a její konfrontaci se světovou scénou.

Je skvělé, že myšlenka a tradice vytrvala a v jubilejním 30. ročníku zasedne mezinárodní porota ve složení:Více o našich porotcích si můžete přečíst zde.

Základní informace

 

Jedná se o největší a nejstarší celonárodní přehlídku architektonických děl, urbanismu, krajiny a interiérů.
Více informací je na stránkách soutěže.

Účast je zdarma.

Termín registrace projektů je do půlnoci 15. srpna 2023.
Do tohoto data je možné registrovat nové i upravovat stávající projekty.

Projekty musí být realizované a kolaudované na území České republiky. 
Architektura a design od 1.1.2022 do 31.3.2023.
Krajinná architektura od 1.1.2020 do 31.3.2023.
Bohužel není možné přihlásit do GPA projekt, jež byl přihlášen v roce minulém !
 

 

Registrační formulář

 

je velmi jednoduchý a stačí vyplnit online. Jak vypadá registrační formulář najdete zde.

Informace:

1. Kontaktní údaje
Jde o kontaktní údaje osoby s níž budeme komunikovat po celou dobu soutěže.

2. Detail projektu
Údaje o projektu, popis myšlenky a technické informace
Texty jsou v českém i anglickém jazyce.

3. Šetrnost budovy
Speciální dotazník, jež je podkladem pro předvýběr v kategorii Šetrná stavba.

4. Fotografie projektu
Jde vkládejte fotografie a technickou dokumentaci projektu
Je nutné zvolit hlavní ikonickou fotografii projektu (4898x3695 pixelů, ideálně však 6000x4000px).
Alespoň na 1 výkresu by měla být severka a měřítko.


5. Kontrola
Překontrolujte údaje a  potvrďte vaši registraci.

6. Potvrzení odeslání 
Byl vám zaslán e-mail s potvrzením. Projekt je možné editovat pomocí editačního linku v e-mailu.

7. Registrovat další projekt 
Stiskněte tlačítko Registrovat další projekt a body 1 až 6 se opakují.

 

Kategorie

Mezinárodní porota oceňuje v kategoriích:

  • Novostavba 
  • Rekonstrukce 
  • Rodinný dům 
  • Interiér 
  • Urbanismus 
  • Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře 

Projekty do těchto kategorií musí být zkolaudovány od 1.1.2022 do 31.3.2023.

  • Krajinářská architektura a zahradní tvorba 

Má rozmezí prodloužené, kolaudace musí být od 1.1.2020 do 31.3.2023.

  • Šetrná stavba

Tato cena bude udílena ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (Czech Green Building Council). Během registrace se bude vyplňovat dotazník týkající se environmentálního aspektu projektu, čímž bude přihlášená práce soutěžit i o tuto cenu. 

 

Ceny

Hlavní ceny soutěže:

  • Grand Prix Architektů – velká modrá kostka – udílí porota;
  • Cena za celoživotní dílo – velká červená kostka – udílí Rada Obce architektů – nominace zasílejte na info@obecarchitektu.cz Nominaci může zaslat kdokoliv. Nominovaný by měl být český architekt (teoretik nebo praktik).


Porota může udělit další ceny – malé modré kostky – v následujících kategoriích: Novostavba; Rekonstrukce; Rodinný dům; Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře.

Mohou být také uděleny ceny:  Interiér – malá žlutá kostka; Urbanismus – malá fialová kostka; Krajinářská architektura a zahradní tvorba – malá zelená kostka. Šetrná stavba  – malá stříbrná kostka.

Porota nemá povinnost malé kostky udělit. V případě, že porota mezi finalisty nenajde pro danou kategorii vítěze, tak se cena v dané kategorii udílet nebude. Porota také může udělit více kostek nebo navrhnout další nové kategorie. V případě, že porota mezi finalisty najde projekt, který by si ocenění zasloužil, může vytvořit novou kategorii či vyhlásit dva vítěze. Hlavní cena – Grand Prix Architektů – má vždy jen jednoho vítěze.

 

Kalendář

Registrace projektů: 1.4.2023 - 15.8. 2023
Uzávěrka registrací: 15.srpna 2023, 24:00 hodin

První kolo zasedání poroty: online, 16. srpen / září 2023

Přednáška Amandy Levete: 27.10. odpoledne v CAMP - Centrum Architektury a Městského Plánovaní
 


Nejlepších 50 projektů bude prezentováno architekty před mezinárodní porotou v českém či anglickém jazyce v rámci Grand Prix Architektů Festival by GROHE.

Grand Prix Architektů Festival by GROHE: Praha, bude upřesněno 
Vyhlášení výsledků a slavnostní předávání cen: Praha, bude upřesněno
 

Těšíme se na Vaši účast v soutěžní přehlídce.