Novinky

GPA - 50 finalistů jubilejního 30. ročníku GPA - Národní cena za architekturu 2023
(Praha, 21
. září 2023) Obec architektů, pořadatel GPA – Národní ceny za architekturu,

na dnešní tiskové konferenci představila 50 projektů,
kter
é postoupily do užšího finále. Do letošního XXX. ročníku největší architektonické přehlídky
Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu bylo přihlášeno 275 architektonických projektů.

 

Seznam celé padesátky vybraných projektů naleznete zde

Rozmístění projektů v rámci České republiky zde

 

 Vybrané projekty byly přihlášeny do těchto kategorií:

        Novostavba                                                            13 projektů

        Rodinný dům                                                           1 projekt

        Rekonstrukce                                                            18 projektů

        Interiér                                                                    4 projekty

        Krajinářská architektura a zahradní tvorba                3 projekty

        Urbanismus                                                              3 projekty

        Architektonický design, drobná architektura 
a výtvarné dílo v architektuře                                    8 projektů

 

V případě, že nebude přihlášena kvalitní realizace, která by mohla být oceněna v jedné z těchto kategorií,
cena v dan
é kategorii nebude udělena. Zároveň porota může rozhodnout o přesunutí projektu v rámci kategorií,
pokud uzná, že projekt typově více zapadá do jiné
kategorie, než do které byl přihlášen.

 

Porota letošního jubilejního 30. ročníku je ve složení:

Předsedkyně:

Amanda Levete / Velká Británie - získala ocenění Stirlingova cena, Jane Drew Prize, komandér Řádu britského impéria - Studio AL__A  

Členové:

Irakli Eristavi / Slovensko - studio zerozero

Thorbjörn Andersson / Švédsko - studio Thorbjörn Andersson Landscape Architect - Sweco Architects

Balázs Bognár / Japonsko - studio  Partner at Kengo Kuma & Associates

Petr Štefek / Česká republika - studio Petr Štefek Architect

 

Předseda Obce architektů Oleg Haman k výběru finalistů uvedl: Po prvním kole jsou projekty seřazeny ve skupinách podle počtu bodů,
kter
é jim udělila porota v 1. kole hodnocení. Ale často finální rozhodnutí poroty toto pořadí ne zcela respektuje a máme příklady, kdy projekt,
který měl 5 hlasů po prvním kole, nezí
skal žádnou cenu. Oproti tomu známe případy, kdy projekt se třemi hlasy
(což je minimum pro postup mezi 50 finalistů
) získal Grand Prix.
Velice d
ůležitým podkladem pro finální rozhodnutí poroty jsou prezentace samotných architektů
v průbě
hu Grand Prix Architektů Festivalu. Všichni finalisté se musí prezentovat,
to je podmínka 2. kola rozhodování poroty”

Obec architektů, která je pořadatelem GPA – Národní ceny za architekturu, a společnost GROHE pořádají již V. ročník Grand Prix Architektů Festivalu,
 který se koná 30. října ve Veletržní
m paláci od 9.30 do 16.30. Jako každý rok budou v rámci tohoto festivalu probíhat prezentace 50 uvedených projektů,
ze kterých porota vybere ve druh
ém kole hodnocení finální projekty v jednotlivých kategoriích a hlavní cenu GPA – Národní cenu za architekturu 2023.
Na každou prezentaci je 20 min. - 10 min. prezentace samotnými architekty + 10 min. otázky od poroty.

Vyhlášení vítězů proběhne tentýž den, tedy je 30. října 2023 ve Velké dvoraně Veletržního paláce.

 

Hlavní ceny soutěže:

Grand Prix Architektůvelká modrá kostka – udílí porota

Cena za celoživotní dílovelká červená kostka – udílí se českému architektovi na základě rozhodnutí Rady Obce architektů. 
Vítěz bude ozná
men v rámci galavečera GPA – Národní cena za architekturu 2023.

Porota uděluje další ceny – malé modré kostky - v následujících kategoriích:


        Novostavba

        Rekonstrukce

        Rodinný dům

Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře


Dále jsou uděleny ceny za:

        Interiér – malá žlutá kostka

        Urbanismus – malá fialová kostka

        Krajinářská architektura a zahradní tvorba – malá zelená kostka

letošním roce bude opět udělena cena za šetrnou stavbu, ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy, která byla poprvé udělena v roce 2020.


Přihlašovat projekty do GPA – Národní ceny za architekturu 2023 bylo možné do 15. 8. 2023.

Všech 275 přihlášených projektů si můžete prohlédnout zde
( 2 projekty byly ze soutěže vyřazeny, protože nesplnily podmínku realizace na území Česk
é republiky)


Soutěž založila jako předsedkyně Obce architektů v roce 1993 prof. Ing. Akad. Arch. Alena Šrámková,
která je označována za první dámu české architektury.
Zvítězila v řadě 
architektonických soutěží. V roce 1994 obdržela cenu Osobnost české architektury,
v roce 2007 Poctu 
České komory architektů, v roce 2008 Medaili Za zásluhy.
V roce 
2010 obdržela cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury.