Novinky

Zemřel Ivo Oberstein - laureát ceny za celoživotní dílo roku 2013


Se zármutkem jsme se dozvěděli, že pan docent architekt Ivo Oberstein zemřel v úctyhodném věku 88 let.

Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. byl laureát ceny za celoživotní dílo roku 2013.

Mezi jeho zásadní projekty patří řešení sídlišť Jihozápadního Města v Praze 13 – Nové Butovice, Lužiny, Stodůlky a Centrálního parku.
„Paneláky jsem nenáviděl, ale udělal jsem se svým týmem maximum k polidštění a vyřešení veřejného prostředí ulic, náměstí i prostor uvnitř bloků"

Mimo ceny Obce architektů za celoživotní dílo obdržel Ivo Oberstein také Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře v roce 2018.
V roce 2023 jsme ho nominovali na Cenu Patrika Abercrombieho za městské plánování a design u Mezinárodní unii architektů (UIA).

Poslední rozloučení proběhne 23. ledna v 15:15 v krematoriu v Praze -Motole.
Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým.


Zároveň přikládáme text, na kterém pan architekt v posledních týdnech pracoval a který již nestihl zveřejnit

– s nadějí, že snad přispěje k diskusi o jednom kontroverzním developerském záměru v Nových Butovicích.


O návrhu umístění Rekordního českého Mrakodrapu v Nových Butovic

Nové Butovice jsou   realizované dle naší autorské architektonicko-urbanistické koncepce.  Ve stabilizovaném obytném území na západ od páteřní Bucharovy ulice je souvislá zástavba 9ti podlažních meandrových bloků a bodových 12ti podlažních domů.  Na náměstí jsou dvě dominanty, každá   o výšce Petřínské rozhledny.  V administrativním okrsku na východ od ulice Bucharovy je třetí dominanta shodné výšky.                                                                                                                                                                                            
 V obytném území Nových Butovic jsme navrhovali   čtvrtou dominantu, také do výšky Petřínské rozhledny, na pozemku vedle západního vestibulu metra Nové Butovice a na nároží ulic Seydlerovy a páteřní Bucharovy.  Čtvrtou dominantu jsme navrhovali na třetině rozlohy pozemku, se zachováním existujícího veřejného prostoru, příjezdu k vestibulu metra veřejným podjezdem a s výsadbou stromů na rostlém terénu.

Na tomto limitovaném pozemku pro čtvrtou dominantu obytného území se před pár lety objevil návrh Rekordního českého Mrakodrapu TOP TOWER s Vrakem oceánské lodi, o výšce dvou Petřínských rozhleden na sobě.                                                                                                                                                                                               
Od roku 2019 jsem kritizoval tento nápad popírající urbanistickou koncepci umístěním předimenzované stavby na malém pozemku, situovaném nejen těsně u západního vestibulu metra, ale také v ulici bytových domů. Dnes zmiňovaná nová urbanistická koncepce jakéhosi „pražského Manhattanu ´´ v Nových Butovicích, s popřením naší architektonicko-urbanistické koncepce   obytné čtvrti s parkovými vnitrobloky a s krátkými pěšími cestami, mohla být diskutována tak před 45 lety.  Za ta léta je obytné území západně od Bucharovy ulice dostavěné. Pro velký architektonický a investiční záměr zůstává pouze pozemek na náměstí.                                                                                                                                                                            

Jako pamětník mohu vzpomínat, jak tvrdě tehdejší Ministerstvo výstavby sledovalo náš urbanistický návrh z hlediska požadované co nejvyšší hustoty zástavby na území sídliště.   Dnes by Rekordní Mrakodrap na dostavěném sídlišti tu dobu trumfl.                                                                                               

Rekordní český Mrakodrap TOP TOWER je navržen jako Komplex ze tří částí: první část je obrovská ocelová konstrukce   Vraku oceánské lodi, zapíchnutá špičkou do chodníku před vestibulem metra, druhá část je železobetonová   Věž pro bydlení na nároží ulic Bucharovy a Seydlerovy, třetí část je nižší Budova administrativní podél sídlištní obytné ulice Seydlerovy.

Dle developerem zveřejněného návrhu by malý pozemek byl Komplexem rekordního Mrakodrapu zcela zastavěn, od vstupu do západního vestibulu metra až k existujícímu vysokému podjezdu pod ulicí Seydlerovou.  Návrh umístění Komplexu Mrakodrapu na tomto pozemku násobně překračuje v Územním plánu stanovenou míru využití plochy a nejvyšší počet podlaží.         

Návrh Mrakodrapového Komplexu nerespektuje urbanistické, prostorové a kompoziční hodnoty   konceptu   Nových Butovic, které v obytném území na západ od ulice Bucharovy nejsou území rozvojové, ale území stabilizované, dostavěné.                                                                                                                                             

Mrakodrapový Komplex je v dramatickém kontrastu ke Klimatickému plánu Prahy.                                                                           
Konstrukce Vraku oceánské lodi z nerezavějící oceli o výšce dvou Petřínských rozhleden by výrazně znásobila uhlíkovou stopu železobetonové obytné Věže.  Developer uvádí, že Vrak oceánské lodi má, ztělesňovat téma globálního oteplování, sucha, záplav, tání ledovců, stoupání hladiny moří, které se dotýkají každého z nás…´´                                                                                                                                                                             

Komplex Mrakodrapu s ocelovým Vrakem by zvýšil efekt tepelného ostrova obytného území                                            
9ti patrových domů
a zhoršil životní prostředí obytné čtvrti.                                                                                                                                                                 

Kontribuce: je uvedeno, že mají odrážet možnost zastavět dříve nezastavitelný pozemek, který       změnou Územního plánu získá   násobně vyšší hodnotu.  To není případ malého pozemku vedle západního vestibulu metra, na kterém se objevil návrh stavby Rekordního Mrakodrapu s Vrakem. Tento pozemek byl   dle našeho urbanistického konceptu zastavitelný, měl svoji vysokou hodnotu díky poloze u stanice   metra, v úspěšné obytné čtvrti   s již vybudovanou infrastrukturou a komunikacemi.  Veřejný prostor pěší zóny, ke které by se Komplex Mrakodrapu přimkl, existuje již 35 let, dnes zasluhuje jen repasi povrchů a zeleně. O kontribucích za Změny Územního plánu pro stavby Mrakodrapů na stísněných pozemcích v obytném a dostavěném území jsem neslyšel.                                   

Dosud veřejný podjezd pod ulicí Seydlerovou by byl zrušen, byl by vjezdem do Komplexu Mrakodrapu. Vysoký podjezd s chodníkem, s navazujícími terénními úpravami   a komunikací jsme navrhli ve složitém terénu až 5metrového výškového rozdílu. Stavbu podjezdu jsme navrhli pro rychlý příjezd integrovaného záchranného systému až k vestibulu metra, pro zásah v tunelech metra, pro příjezd motorizovaných vozíčkářů k vestibulu metra, s pohotovostním parkingem.                       

Podnět na developerem předkládané změny Územního plánu ve stabilizovaném obytném území pro záměr stavby Rekordního Mrakodrapového Komplexu s Vrakem neodpovídá na požadavky pro tyto změny uvedené v Územním Plánu.  V ÚP  je uvedeno, že převýšené, rozměrné stavby musí vyhovět podmínkám ÚP: budou zapojeny do stávající struktury a urbanistické koncepce, vyšší míra koeficientu podlahových ploch je nezbytná pro dodržení uliční čáry, jednotné výšky, měřítka zástavby, proporcí, symetrie atd.                                                                                             

prosinec 2023                                                                                                       Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein