Novinky

GPA 2024 - Registrační formulář


Odkaz k přihlášení
grandprix.grandprixarchitektu.cz


1. Kontaktní údaje

Pro uložení následujících údajů je nutné vyplnit všechny požadované položky v tomto kroku

a následně kliknout na tlačítko pro pokračování na další krok (nacházející se na konci stránky).

Pravidla a podmínky

Pro pokračování prosím odsouhlaste podmínky soutěže.

Četl jsem a souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s užitím emailové adresy pro účely zasílání newsletteru Obce architektů

 

Kontaktní údaje

Jde o kontaktní údaje osoby s níž budeme komunikovat po celou dobu soutěže.

Email

Telefon

Titul

Křestní jméno

Příjmení

Město

Ulice a číslo popisné

 

Sociální sítě

Facebook

Instagram

 

Profilová fotografie

 

2. Detail projektu

Pro uložení následujících údajů je nutné vyplnit všechny požadované položky v tomto

kroku a následně kliknout na tlačítko pro pokračování na další krok (nacházející se na konci stránky).

 

Kategorie projektu

Novostavba

Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Rodinný dům

Rekonstrukce

Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Interiér

Urbanismus

 

O projektu

Jména autorů

Ateliér

Potvrzení o autorských právech

Potvrzuji, že mám všechna práva k fotografiím,
vizualizacím a materiálům, použitých v mém projektu.

Můj projekt obsahuje fotografie, vizualizace, nebo jiné materiály,
ke kterým nemám výhradní právo k jejich užití a souhlasím s tím, že za účelem získaní
soutěžní ceny jsem povinen tyto práva pro daný projekt pro Provozovatele získat.

 

Název projektu

Celý správný název, pozor na velká a malá písmena

Místo realizace – alespoň město

Investor

Dodavatel

Datum kolaudace projektu

Fotograf

 

Popis hlavní myšlenky projektu

Český text – Podrobný popis hlavní myšlenky projektu v českém jazyce. Maximálně 2500 znaků.

Anglický text – Podrobný popis hlavní myšlenky projektu v anglickém jazyce. Maximálně 2500 znaků.

Technické informace

Český text – Kompletní technické informace v českém jazyce. Maximálně 2500 znaků.

Anglický text – Kompletní technické informace v anglickém jazyce. Maximálně 2500 znaků.

 

 

3. Šetrnost budovy

Tato cena bude udílena ve spolupráci se Czech Green Building Council.

Prosím vyplňte dotazník týkající se environmentálního aspektu vašeho projektu,
čímž vaše přihlášená práce bude soutěžit i o tuto cenu.

Pro uložení následujících údajů je nutné vyplnit všechny požadované položky v tomto kroku
a následně kliknout na tlačítko pro pokračování na další krok (nacházející se na konci stránky).

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu

Úroveň certifikátu vyplňte pouze v případě, že tento certifikát vlastníte.

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?

Ano

Ne

Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?

Ano

Ne

Je na budově zelená střecha nebo fasáda?

Ano

Ne

Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Ano

Ne

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?

Ano

Ne

Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?

Ano

Ne

Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?

Ano

Ne

Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?

Ano

Ne

Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?

Ano

Ne

Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Ano

Ne

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?

Ano

Ne

Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?

Ano

Ne

Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?

Ano

Ne

Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Ano

Ne

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy

Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?

Ano

Ne

Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Ano

Ne

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?

Ano

Ne

Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?

Ano

Ne

Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Ano

Ne

 

4. Fotografie projektu

Fotografie a technická dokumentace projektu

Fotografie a technickou dokumentaci nahrávejte ve formátu jpg, jpeg.
Nahrát musíte minimálně 5 a maximálně 35 fotografií.

Fotografie:
Každý projekt musí mít vybranou hlavní fotografii projektu, jež má rozměry min. 4898×3265 pixelů (ideálně 6000×4000 pixelů).
Za hlavní fotografii nejde zvolit foto, jež nesplňuje podmínku minimálních pixelů.
U vhodné fotografie se nabídne "Nastavit jako hlavní fotografii".

Pokud projekt nemá označenou hlavní fotografii, nelze jej uložit.

Tato fotografie bude užívána k prezentaci na tiskovinách, sociálních sítích atd.

Technická dokumentace:
Je nutné přidat alespoň 1 výkres se severkou a měřítkem, můžete přidat i další dokumentaci.
Výkresy doplňte do stejné části jako fotografie a ve formátu jpg, jpeg.

Editaci provedete pomocí linku, jež jste obdrželi po registraci.

Přidejte fotografie projektu:

Fotografie a technickou dokumentaci nahrávejte ve formátu jpg, jpeg.
Nahrát musíte minimálně 5 a maximálně 35 fotografií.

 


5.Kontrola

Přehled Vašeho projektu

Gratulujeme! Takto bude vypadat váš projekt v soutěžní galerii!

Překontrolujte nyní prosím, jak váš projekt vypadá a poté potvrďte vaši registraci kliknutím na tlačítko „Potvrdit registraci“ na konci této stránky. V případě, že potřebujete v projektu udělat změny, vraťte se do příslušného kroku registrace pomocí tlačítek s názvy jednotlivých kroků a potřebné změny proveďte.

 

6. Potvrzení odeslání

E-mail s potvrzením registrace byl odeslán na Vaši adresu.

Registrace projektu do Grand Prix Architektů byla dokončena

Děkujeme, Váš projekt je úspěšně zaregistrován do soutěže Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu.
Projekt můžete upravovat až do uzávěrky soutěže. Poté bude projekt hodnocen porotou.

Odkaz pro úpravu Vašeho projektu: www.zde bude odkaz na projekt.cz


Přihlašovací poplatek

Nyní je potřeba zaplatit přihlašovací poplatek 3.000 Kč za každý přihlášený projekt
na účet 1922253359/0800 patřící spolku Obec architektů z.s.

Pro variabilní symbol zašlete email na info@obecarchitektu.cz a uveďte:

  • Celý název vašeho projektu
  • Vaše fakturační údaje

Následně vám budou zaslány podklady k platbě.


Přejeme vám hodně štěstí,
Grand Prix Architektů

 

7. Registrovat další projekt

Stiskněte tlačítko Registrovat další projekt a Body 1 až 6 se opakují.

 

Přejeme Vám úspěšné přihlašování Vašich projektů.

 

Kontakt:

Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA

tel: +420 604 304 440