Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica - Šanghaj“

tlačová správa_stála expozícia_Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“

Banská Bystrica je rodným mestom významného a medzinárodne známeho architekta 20.
storočia Ladislava Eduarda Hudeca (8. 1. 1893 – 26. 10. 1958). Jeho život bol bohatý tak na udalosti,
straty, úporné zápasy, ako aj na úspechy a plný rozvoj jeho tvorivých schopností napriek zložitým
podmienkam.

Narodil sa v rodine úspešného staviteľa Juraja Hudeca (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920) v Banskej
Bystrici, ktorého osobnosť ho sprevádzala celým životom. Predstavenie diela otca – staviteľa – je
dôležitou súčasťou výstavy.

Mladého architekta čakala po vyštudovaní Kráľovskej technickej univerzity v Budapešti istá
úspešná budúcnosť v domácej architektonickej praxi. Všetko sa však zmenilo vypuknutím 1. svetovej
vojny, ktorej utrpenia a nástrahy prežil naplno vrátane ruského zajatia na Sibíri. Po úteku ho pud
sebazáchovy priam zázračným spôsobom zaviedol do čínskeho a koncesionárskeho mesta Šanghaj,
vzdialeného 11 000 kilometrov od rodného mesta. Jeho domov v Banskej Bystrici zanikol, žijúci
členovia rodiny sa presťahovali do Maďarska. V Šanghaji, ktorý sa mu na 29 rokov stal domovom,
zanechal takmer 400 realizovaných projektov. Najznámejší Park Hotel bol prvým mrakodrapom v Ázii
(1931 – 1934). L. E. Hudec opustil Šanghaj tajne v roku 1947 kvôli zmeneným spoločenským
podmienkam, zachraňujúc tak život celej svojej rodine. V roku 1948 požiadal z Európy o azyl a štátne
občianstvo v USA. Usadil sa v Berkeley, ale už neprojektoval. Jeho meno ostalo nadlho neznáme. V
Číne, Československu, či Maďarsku sa nespomínalo vyše polstoročie.

Prvý Rok architekta Hudeca bol vyhlásený v Šanghaji v roku 2008. Odvtedy je už mnoho jeho
budov zrekonštruovaných a označených ako chránené kultúrne pamiatky. Na Slovensku sa jeho meno
stáva známe v podobnom časovom slede. V roku 2010 sa konala premiéra filmového dokumentu
Ladislava Kaboša Zmenil tvár Šanghaja na svetovej výstave EXPO v Šanghaji a následne na Slovensku.
V Banskej Bystrici vzniká nezisková organizácia C.A.L.E.H. n. o. (Centrum architekta L. E. Hudeca) a
prvé trojjazyčné dielo Po stopách architekta L. E. Hudeca. Jeden z hlavných cieľov – uskutočnenie stálej
expozície v Banskej Bystrici, sa stáva skutočnosťou v tomto roku vďaka spojeniu predstáv neziskovej
organizácie C.A.L.E.H. n. o. a riaditeľa firmy CONTRAX PLUS, spol. s r. o., Ing. Drahoša Kondera.
Poslaním neziskovej organizácie Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) je
prezentovať životný príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho rodiny. Aj napriek skutočnosti,
že podstatná časť architektovho života je spojená s čínskym Šanghajom, jeho osud je hlboko
previazaný a spätý s jeho rodnou Banskou Bystricou.
1/2
Výstavný projekt mapuje životnú a profesijnú dráhu otca, staviteľa Juraja Hudeca a slávneho
architekta L. E. Hudeca, ako aj vzájomný vzťah, vplyv prostredia a prepojenia Banskej Bystrice a
Šanghaja. Je koncipovaná v rámci časovej osi zohľadňujúc rodinné, spoločenské a dejinné udalosti,
ktoré rodinu staviteľa a architekta výraznou mierou ovplyvňovali. Výstava je zároveň vyjadrením úcty
a splatením podlžnosti voči osobnostiam, na ktoré sa nemá zabúdať.
Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440