Novinky

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica - Šanghaj“


tlačová správa_stála expozícia_Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“

Banská Bystrica je rodným mestom významného a medzinárodne známeho architekta 20.
storočia Ladislava Eduarda Hudeca (8. 1. 1893 – 26. 10. 1958). Jeho život bol bohatý tak na udalosti,
straty, úporné zápasy, ako aj na úspechy a plný rozvoj jeho tvorivých schopností napriek zložitým
podmienkam.

Narodil sa v rodine úspešného staviteľa Juraja Hudeca (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920) v Banskej
Bystrici, ktorého osobnosť ho sprevádzala celým životom. Predstavenie diela otca – staviteľa – je
dôležitou súčasťou výstavy.

Mladého architekta čakala po vyštudovaní Kráľovskej technickej univerzity v Budapešti istá
úspešná budúcnosť v domácej architektonickej praxi. Všetko sa však zmenilo vypuknutím 1. svetovej
vojny, ktorej utrpenia a nástrahy prežil naplno vrátane ruského zajatia na Sibíri. Po úteku ho pud
sebazáchovy priam zázračným spôsobom zaviedol do čínskeho a koncesionárskeho mesta Šanghaj,
vzdialeného 11 000 kilometrov od rodného mesta. Jeho domov v Banskej Bystrici zanikol, žijúci
členovia rodiny sa presťahovali do Maďarska. V Šanghaji, ktorý sa mu na 29 rokov stal domovom,
zanechal takmer 400 realizovaných projektov. Najznámejší Park Hotel bol prvým mrakodrapom v Ázii
(1931 – 1934). L. E. Hudec opustil Šanghaj tajne v roku 1947 kvôli zmeneným spoločenským
podmienkam, zachraňujúc tak život celej svojej rodine. V roku 1948 požiadal z Európy o azyl a štátne
občianstvo v USA. Usadil sa v Berkeley, ale už neprojektoval. Jeho meno ostalo nadlho neznáme. V
Číne, Československu, či Maďarsku sa nespomínalo vyše polstoročie.

Prvý Rok architekta Hudeca bol vyhlásený v Šanghaji v roku 2008. Odvtedy je už mnoho jeho
budov zrekonštruovaných a označených ako chránené kultúrne pamiatky. Na Slovensku sa jeho meno
stáva známe v podobnom časovom slede. V roku 2010 sa konala premiéra filmového dokumentu
Ladislava Kaboša Zmenil tvár Šanghaja na svetovej výstave EXPO v Šanghaji a následne na Slovensku.
V Banskej Bystrici vzniká nezisková organizácia C.A.L.E.H. n. o. (Centrum architekta L. E. Hudeca) a
prvé trojjazyčné dielo Po stopách architekta L. E. Hudeca. Jeden z hlavných cieľov – uskutočnenie stálej
expozície v Banskej Bystrici, sa stáva skutočnosťou v tomto roku vďaka spojeniu predstáv neziskovej
organizácie C.A.L.E.H. n. o. a riaditeľa firmy CONTRAX PLUS, spol. s r. o., Ing. Drahoša Kondera.
Poslaním neziskovej organizácie Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) je
prezentovať životný príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho rodiny. Aj napriek skutočnosti,
že podstatná časť architektovho života je spojená s čínskym Šanghajom, jeho osud je hlboko
previazaný a spätý s jeho rodnou Banskou Bystricou.
1/2
Výstavný projekt mapuje životnú a profesijnú dráhu otca, staviteľa Juraja Hudeca a slávneho
architekta L. E. Hudeca, ako aj vzájomný vzťah, vplyv prostredia a prepojenia Banskej Bystrice a
Šanghaja. Je koncipovaná v rámci časovej osi zohľadňujúc rodinné, spoločenské a dejinné udalosti,
ktoré rodinu staviteľa a architekta výraznou mierou ovplyvňovali. Výstava je zároveň vyjadrením úcty
a splatením podlžnosti voči osobnostiam, na ktoré sa nemá zabúdať.