Novinky

26. ročník GRAND PRIX ARCHITEKTŮ má rekordních 321 projektů


GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2019 – Národní cena za architekturu má v letošním 26. ročníku rekordních 321 přihlášených prací a je již druhým rokem po sobě největší architektonickou přehlídkou v ČR. Práce bude hodnotit, stejně jako každý rok, pětičlenná porota, která je složená z významných zahraničních osobností v architektuře a jednoho člena poroty z České republiky. Letos porota zasedne v tomto složení:

  • Fabrizio Barozzi / Španělsko – Estudio Barozzi Veiga
  • Irena Fialová / Česká republika – proděkanka Fakulty architektury ČVUT
  • Matúš Vallo / Slovensko – primátor Bratislavy
  • Daniel Zarhy / Izrael – Studio PeZ
  • Bolle Tham / Švédsko – Tham & Videgård Arkitekter

V průběhu srpna bude porota práce hodnotit a nominuje užší výběr,  který bude zveřejněn do 15. září 2019.

Novinkou letošního ročníku je GRAND PRIX FESTIVAL, který proběhne na Fakultě architektury ČVUT dne 1. října 2019 u příležitosti Mezinárodního dne architektury. Nominovaní architekti budou, za přítomnosti členů poroty a studentů fakulty SPA (Spolek posluchačů architektury), svoje práce krátce osobně prezentovat. 10 min. je na vlastní prezentaci a 10 min. na zodpovězení dotazů. Dotazy při tom mohou klást pouze porotci a zástupci SPA.

Zakládajícím partnerem pro vznik festivalu je společnost GROHE.

V předvečer festivalu 30. září 2019 v 17.00 proběhne před Fakultou architektury ČVUT v Dejvicích vernisáž výstavy všech přihlášených prací do GPA 2019 – Národní ceny za architekturu.

Ceny GPA 2019 udělí porota na svém uzavřeném zasedání 2. října 2019. Jedná se o “velkou modrou kostku” pro celkového vítěze GPA. V jednotlivých kategoriích (novostavba, rekonstrukce, rodinný dům a architektonický design a výtvarné dílo v architektuře) jsou udělovány malé “modré kostky”. Novinkou letošního 26. ročníku je “malá žlutá kostka” za nejlepší interiér, “malá zelená kostka” za krajinářskou architekturu a zahradní tvorbu a “malá fialová kostka” za nejlepší urbanismus.

Mimo tyto ceny může porota udělit čestná uznání dle vlastního uvážení.

“Velkou červenou kostku” za celoživotní dílo jako jedinou udělí Rada Obce architektů. Členy Rady OA jsou Vladimíra Leníčková, Zorka Krejčí, Václav Mastný, Karel Smejkal a Oleg Haman.

Základní podmínky pro přihlášení realiazací do GPA jsou:

  1. Rozhodnutí autora přihlásit projekt
  2. Realizace na území České republiky
  3. Termín dokončení stavby – kolaudace 1. 1. 2018 – 31. 3. 2019. Výjimku tvoří urbanistické projekty a krajinářská tvorba, kde je vodítkem jejich dokončení období posledních pěti let, tedy 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 3. října 2019 v Pantheonu nově rekonstruované budovy Národního muzea od 19.00 hod.

 Autorem skleněné kostky je Bohumil Eliáš starší – český sklářský výtvarník, kterou po jeho smrti produkuje jeho syn Bohumil Eliáš mladší.