Novinky

XXVI. ročník Grand Prix Architektů - Národní cena za architekturu 2019 vyhrál projekt Corso Pod Lipami


Mezinárodní porota XXVI. ročníku Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2019 vybrala z rekordního počtu 321 přihlášených projektů jako vítěze GPA – Národní ceny za architekturu 2019 projekt Corso Pod Lipami (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice) od studia EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. – Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková, kteří obdrželi velkou modrou skleněnou kostku Grand Prix z dílny výtvarníka Bohumila Eliáše

Video Regionální televize:

https://youtu.be/6fYa2n5sKsg

Video Česká televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121003/video/724023

Projekt rekonstrukce historického domu na náměstí a dostavby pěti nových domů obsahujících kromě bytů i hotel, restauraci, bar, coworkingové centrum a konferenční sál, vytvořil v Řevnicích nový kvalitní urbanistický soubor, který velmi přirozeně navazuje na různorodou zástavbu své lokality a funkčně ji rozvíjí. Natočení jednotlivých domů rozbíjí měřítko souboru, navazující parter úspěšně propojuje jejich „městskost“ se zbytky „vesnickosti“ okolních stodol, drobných dílen a přírody. Řada nových veřejných prostranství, velmi chytře provázaných romanticky osvětlenou pěší cestou, propojuje nádraží s náměstím. Porota konstatovala, že jde o mimořádný projekt, který může být architektonickým a urbanistickým vzorem pro rozvoj podobně nesourodých lokalit a měst.

Cenu za celoživotní dílo udělila Rada obce Ing. arch. Vlado Miluničovi, který je znám především díky návrhu Tančícího domu.

Dále byly uděleny tyto ceny:

 

Cena v kategorii interiér: Rekonstrukce kostela v Hodslavicích (malá žlutá kostka) – Jakub Červenka a Václav Šuba / Objektor

Porota ocenila jednoduché, nadčasové a minimalistické řešení interiéru kostela a jeho sofistikované provedené

Cena v kategorii krajinářská architektura: Lávka přes Dřetovický potok (malá zelená kostka) – Ondřej Císler a Petr Tej / Aoc architekti, KÚ ČVUT

Porota ocenila jasně definovanou geometrii lávky se zakřivením ve dvou směrech a její provedení v netradičním vysokopevnostním betonu. Poetičnost řešení je umocněna umístěním barokní sochy na jednom z břehů, typickým motivem české krajiny.

Cena v kategorii urbanismus: Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli (malá fialová kostka) –Martin Rusina a Martin Frei / Rusina Frei architekti + Jakub Finger a Mirka Svorová / Ateliér Partero

Porota ocenila neobvyklé řešení protipovodňové stěny nábřeží, která tak vytváří městské prostory pro komunikaci a krátkodobou relaxaci obyvatel města. Designované a materiálové řešení jednotlivých prvků dojem a emoci z prostoru jenom umocňují

 

Cena za novostavbu: Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou (malá modrá kostka) – Petr Stolín a Alena Mičeková / CUBE LOVE s.r.o.

Porota ocenila inovativní řešení mateřská školy na jednoduchém půdorysu ve tvaru „U“ s neobvyklými prostory pro pobyt dětí uvnitř, zabalené do průhledné obálky vytvářející další magické prostory pro pobyt a hry dětí.

 

Cena za novostavbu: Stezka nad vinohrady, Kobylí (malá modrá kostka) – Jakub Roleček a Jiří Vojtěšek / KEEO4DESIGN s.r.o.

Porota ocenila poetičnost a zároveň sofistikovanost konceptu lávky stoupající do nebes nad vinohrady vytvářeje tak ukončení kopce Kobylí 334 mnm.

 

Cena za novostavbu: Centrum současného umění DOX + (malá modrá kostka) – Petr Hájek, Tereza Keilová, Cornelia Klien, Benedikt Markel, Martin Stoss / Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o.

Porota ocenila akustické řešení nového multifunkčního kulturního prostoru přesně čtvercového půdorysu s možností propojení do I. etapy galerie a minimalistické řešení celé stavby založené na použití nízkorozpočtových materiálů jak v interiéru, tak v exteriéru stavby.

 

Cena za výtvarné dílo v architektuře: Zvonička, Bílovice – Lutotín (malá modrá kostka) – Ján Stempel a Jan Jakub Tesař / Stempel & Tesař architekti

Porota ocenila moderní materiálové a technologické provedení jinak tradiční venkovské stavby a její začlenění do prostoru návsi.

 

Čestné uznání za rekonstrukci: Vodárenská věž s observatoří, Na Výšinách, Praha 7 – Petr Hájek, Tereza Keilová, Cornelia Klien, Benedikt Markel a Martin Stoss / Petr Hájek ARCHITEKTI s.r.o.

Porota ocenila způsob rekonstrukce vodárenské věže a objektu školky

 

Čestné uznání za novostavbu: Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Lukáš Vráblík

Porota ocenila elegantní minimalistické a materiálové řešení lávky

 

Čestné uznání za rodinný dům: Rodinný dům v Litvínovicích – Jiří Weinzettl / Atelier 111 architekti

Porota ocenila umístění rodinného domu na parcele a rozšíření veřejného prostoru i na pozemek stavebníka

 

Čestné uznání za interiér: Výstava Česká divadelní fotografie – Marcela Steinbachová a Vít Holý / ateliér Skupina

Porota ocenila architektonické řešení instalace ve formě vestavěného objektu, umožňujícího vystavení fotografií a exponátů různých velikostí

 

Čestné uznání za urbanismus: Veřejný prostor Líbeznice, akupunkturní urbanismus – Jan Hájek, Jakub Havlas a Pavel Joba

Porota ocenila zejména příkladný způsob spolupráce architektů s obecním zastupitelstvem na dotváření obce

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 3. října 2019 v Panteonu Národního muzea za přítomnosti významných představitelů odborné veřejnosti, státní správy a diplomatického sboru.

Mezinárodní porota letošního ročníku pracovala ve složení: Oliver Sádovský z atelieru Vallo – Sádovský, obdržel nominaci na cenu Mies van der Rohe (Slovensko), Fabrizio Barozzi ze studia BarozziVeiga, nositel evropské ceny Mies van der Rohe (Itálie), Daniel Zarhy ze studia PEZ (Izrael), Irena Fialová, proděkanka Fakulty architektury ČVUT (Česká republika) a Bolle Tham ze studia ThamVidegard (Švédsko). V porotě mohou její členové zasednout pouze jednou za život.

 

Galerie fotografií z předávání cen