Novinky

Valná hromada Obce architektů 2019


Vážení členové Obce architektů a její příznivci. Rada Obce  vás zve na Výroční členskou hromadu, která se bude konat 10.12.2019 v prostorách ateliéru CASUA v 17 hodin.

Program schůze :

 • Zpráva předsedy OA o činnosti
 • Zpráva předsedy OA o hospodaření Obce
 • Zpráva Dozorčí rady OA
 • Plán činnosti a hospodaření na rok 2O2O
 • Diskuse

Adresa CASUA –  Křižíkova 682/34A Praha 8 – Karlín.

Na VH vás srdečně zve jménem Rady

Oleg Haman, předseda OA

************************

 

Zpráva o činnosti Rady Obce Architektů za období 7.11 2018 – 10.12.2019 / Valná hromada Obce Architektů ze dne 10.12.2019

 

Dne 10. prosince 2019 proběhla valná hromada v přítomnosti následujících členů OA:

 1. Oleg Haman
 2. Vladimira Leníčková
 3. Václav mastný
 4. Zorka Krejčí
 5. Milica Vujošević
 6. Jan Melichar
 7. Josef Kopečný
 8. Karel Smejkal
 9. Jiří Mojžíš
 10. Petr Krejčí
 11. Milan Reichl
 12. Zdeněk Kotas
 13. Vojtěch Míča
 14. Václav Grimm

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

 

 1. Úvodní zpráva předsedy OA

 

 1. Volba předsedy valné hromady – Václav Mastný vybrán jednohlasně

 

 1. Zpráva předsedy OA o činnosti OA:

Seznámení s průběhem činnosti v roce 2019;

 

Visegrad Group

 • setkání v Budapešti (9. března 2019) a podepsána Deklarace o arch. partnerství V4;
 • setkání ve Varšavě (29. listopadu 2019);

 

UIA

 • vstup OA do UIA v březnu 2019;
 • účast předsedy a místopředsedy OA na UIA International Forumu v Baku (7-9 června 2019);
 • Jednání UIA Regionů I a II, Riga (6. listopadu 2019);

 

GPAF

 • Novinka: Grand Prix Architektů Festival (GPAF) založeno s GROHE
 • Festival se konal 1. října 2019 na ČVUT, podle konceptu World Architecture Festival (WAF), který OA navštívila v Amsterdamu, v prosinci 2018
 • V rámci festivalu proběhla přednáška Daniela Zarhy, člena poroty GPA z Izraeli .

 

GPA

 • Tento rok přihlášeno 321 prací;
 • Nové logo GPA a GPAF
 • Vernisáž výstavy proběhl 30. září na ČVUT
 • Slavnostní udíleni cen se konalo 3. října 2019, v Pantheonu Historické budovy Národního muzea, za účasti představitelů spolků architektů ze V4, předsedy ČKA, sponzorů a dalších;
 • Nové kostky “malá žlutá kostka” za nejlepší interiér, “malá zelená kostka” za krajinářskou architekturu a zahradní tvorbu, a “malá fialová kostka” za nejlepší urbanismus.
 • Předání diplomu Manuelle porotce GPA před 2 lety
 • Předání kostky arch. Fialě, výherci GPA 2018;
 • Domluvena porota GPA 2020 – Christian de Portzamparc (držitel Pritzkerové ceny, Francie), Fokke Moerel (partner, MVRDV, Rotterdam), Pekka Salminen (PES Architects, Helsinki – Shanghai), Dan Merta (Galerie Jaroslava Fragnera, Praha), Tanja Buijs Vitkova (aiscube, Amsterdam).

 

Spolek posluchačů architektury

 • Podepsána dohoda o spolupráci OA a SPA v lednu 2019;
 • Podpora projektu Olověný Dušan, který se konal 25. března 2019.

 

Inspireli Awards

 • podporována ze strany V4 a OA;
 • vyhlášení výherců 10. října 2019;

 

Česká komora architektů (ČKA)

 • Účast na Valné hromadě ČKA 13. dubna 2019, v Brně

 

SHARE konference

 • V spolupráci s SHARE Architects se konala konference SHARE Talks Prague, dne 3.října v budově Federálního shromáždění

 

MVRDV

 • S Fokke Moerel domluveno členství v porotě GPA 2020, při návštěvě atelieru MVRDV 18. října 2019 v Rotterdamu.

 

Abdikace Karela Smejkala

 • října 2019

 

 

 1. Zpráva Dozorčí rady za období 12.12.2018-10.12.2019 – Josef Kopečný
 • Rada zasedala v roce 2019 celkem 20 krát
 • Připomínky Dozorčí rady: „Valná hromada ukládá Radě, aby se zabývala stavem členské základny a zvážila možnost zaměstnání sekretáře – třeba na zkrácený úvazek – který by vedl běžnou agendu.“

 

 1. Zpráva předsedy OA o hospodaření OA

 

 1. Plán činnosti OA/ROA na 2020

 

 • Doplnění ROA z 5 členů na 9
 • Rozšíření členské základny
 • Spolupráce OA s ČKA
 • Spolupráce se studenty SPA a Inspireli Awards
 • Spolupráce se CZGBC
 • GPA /GPAF; panely vítězných prací, výstava GPA po celé republice
 • UIA Kongres Rio de Janeiro 2020
 • Volební VH prosinec 2020
 • Změna sídla Obce architektů, sp. a změna sídla Architekt OA s.r.o.
 • Média – PR

 

 1. Shrnutí předsedy VH – V. Mastného – a schváleno jednomyslně usnesení

 

 1. Závěr VH