Novinky

Obec Architektů se stal garantem soutěže INSPIRELI AWARDS


Obec Architektů se stal garantem celosvětové soutěže INSPIRELI AWARDS – současně největší soutěže studentů architektury, organizované ČVUT v Praze, STU v Bratislavě a BME v Budapešti. Podepsáním Dohody o spolupráci mezi Olegem Hamanem, předsedou Obce architektů a Karlem Smejkalem, předsedou INSPIRELI AWARDS, v březnu v Praze, začíná intenzivní spolupráce a vzájemná podpora těchto dvou institucí na mezinárodni úrovni.