Novinky

XXVII GRAND PRIX ARCHITEKTŮ – NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020


Obec Architektů vyhlašuje soutěž o letošní Národní cenu za architekturu – Grand Prix Architektů, a rádi bychom pokořili loňský rekordní počet 321 přihlášených prací.

POROTA

Největší českou soutěž o nejlepší realizace tradičně bude oceňovat pětičlenná porota skládající se z představitelů České a Slovenské republiky a třech mezinárodních porotců:

Christian de Portzamparc, Francie
2PORTZAMPARC
Nositel Pritzkerové ceny za architekturu za rok 1994

 

Pekka Salminen, Finsko
PES Architects

 

Fokke Moerel, Nizozemsko
MVRDV

 

Tanja Buijs Vitkova, Slovenská republika
aiscube

 

Dan Merta, Česká republika
Galerie Jaroslava Fragnera

 

CENY

Hlavní ceny soutěže:

  • Grand Prix Architektů – velká modrá kostka – udílí porota;
  • Cena za celoživotní dílo – velká červená kostka – udílí Rada Obce architektů – budou možné nominace.

 

Porota může udělit další ceny – malé modré kostky – v následujících kategoriích:

  • Novostavba;
  • Rekonstrukce;
  • Rodinný dům;
  • Architektonický design;
  • Výtvarné dílo v architektuře.

 

Pokračujeme tradici loňského roku s udílením cen za:

  • Interiér – malá žlutá kostka;
  • Urbanismus – malá fialová kostka;
  • Krajinářská architektura a zahradní tvorba – malá zelená

 

Novinkou je zvláštní kostka za šetrnou stavbu. Tato cena bude udílena ve spolupráci se Czech Green Building Council. Během registrace se bude vyplňovat dotazník týkající se environmentálního aspektu projektu, čímž bude přihlášená práce soutěžit i o tuto novou cenu.

Mimo tyto ceny může porota udělit čestná uznání dle vlastního uvážení.

 

PODMÍNKY

Připravte své projekty realizované a kolaudované na území České republiky v období od 1.1.2019 do  31.3.2020.

 

KALENDÁŘ

Registrace: https://obecarchitektu.cz/grandprix/

Uzávěrka soutěže: 31. červenec 2020

Grand Prix Architektů Festival: 6. říjen 2020, Fakulta architektury ČVUT

Vyhlášení výsledků a slavnostní předávání cen: 8. říjen 2020

 

Všechny projekty budou zveřejněny online. Obec architektů zveřejní katalog soutěže digitálně.