Novinky

Arch. Kamil Mrva v porotě Ceny Dušana Jurkoviče


Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. je zástupce Obce architektů v porotě prestižní slovenské ceny Dušana Jurkoviče

 

Architekt Kamil Mrva je jedním z nejvýraznějších představitelů mladší generace českých architektů. Po absolvování brněnské fakulty architektury a krátké praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde studoval především stavby F. L. Wrighta. Kamil Mrva pracuje již osmnáct let ve svém ateliéru Kamil Mrva Architects v Kopřivnici, ovšem projekty už nejsou spjaty výlučně s beskydským regionem.

 

Cenu Dušana Jurkoviče uděluje Spolek architektů Slovenska (SAS) autorovi nebo autorskému kolektivu za realizované architektonické nebo urbanistické dílo, které přispívá ke zvýšení úrovně a prestiže architektonické nebo urbanistické tvorby na Slovensku. Cenu Dušana Jurkoviče zřídil Svaz slovenských architektů (ZSA) v roce 1964.