Novinky

Kanceláře Obce architektů navržené v rámci soutěže na obnovu budovy na Kampě


Kanceláře Obce architektů navržené v rámci soutěže na obnovu budovy Na břehu Rhôny na Kampě. Atelier CASUA se svým návrhem vstoupila do výběrového řízení na pronájem objektu bývalého rybářského klubu na Kampě (U Sovových mlýnů 1). Tento návrh rekonstrukce spojoval komerci a občanské využití. V přízemí by se nacházela vinárna Na břehu Rhôny, v patře by pak došlo k prolnutí funkcí. Nacházeli by se zde jak kanceláře Obce architektů, tak provoz vinárny. Nově zrekonstruovaný krov by pak sloužil výhradně veřejnosti jako společenský/výstavní prostor. Obec architektů by využila i prostor parku k příležitostným výstavám týkajících se architektury.