Novinky

Vedení OA s nositelem Gold Medal japonským architektem Toyo Ito


Na světové konferenci Mezinárodní Unie Architektů – UIA získal prestižní Gold medal laureát Prizker price z roku 2013. Japonský architekt Toy Ito. Po osobním setkání následně tento přední světový architekt svolil k účasti ve světové porotě soutěže Inspireli Awards.

(Náklady na cestu byly hrazeny osobními financemi)