Novinky

Mezinárodní architektonická soutěž pro návrh parku ConfEx v Soluni


TIF-HELEXPO, organizátor národních výstav a konferencí se sídlem v Soluni v Řecku, organizuje mezinárodní multidisciplinární projektovou soutěž s předběžnou kvalifikací pro návrh solunského ConfEx Parku, který se nachází v samém srdci Soluně, v současnosti domovem 1,1 milionu lidí a druhým největším městem v Řecku. Projekt usiluje o přestavbu celé oblasti kolem výstaviště a zahrnuje výstavbu energeticky účinného konferenčního centra a nového městského parku.

 

Areál zabírá 17,5 ha (175 000 m2) půdy obklopené dvěma významnými univerzitními kampusy (Aristotelova univerzita a Makedonská univerzita), archeologickým muzeem, byzantským muzeem, radnicí a regionální vojenskou základnou. Organizátoři doufají, že architektonicky výrazné kombinované výstavní a konferenční centrum a park promění centrum Soluně a uvede město na mapu pro mezinárodní obchod i turisty.

TIF — HELEXPO S.A očekává „inovativní a jedinečné architektonické návrhy vizionářského projektu, který se chce stát výjimečným příkladem budoucího vývoje panoráma města.“

 

POROTA

V mezinárodní porotě jsou předseda, architekt a urbanista Joan Busquets (Španělsko), architekt Farshid Moussavi (Velká Británie), architekt Rena Sakellaridou (Řecko), architekt Simone Wings (Norsko), zástupce UIA a architekt Samuli Miettinen (Finsko), architekt Areti Markopoulou (Řecko), zahradní architektka Irene Djao-Rakitine (Francie), generální tajemník Mezinárodního úřadu pro výstavy Dimitrios Kerkentzes (Velká Británie) a generální ředitel TIF-HELEXPO Kyriakos Pozrikidis (Řecko).

POSTUP

Všichni uchazeči o předběžný výběr musí na webové stránce soutěže odeslat životopis, seznam prací a tři referenční projekty online.
Technická komise ověří, zda právní, regulační, technické a odborné kapacity žadatelů odpovídají požadavkům soutěže.
Mezinárodní porota vybere užší výběr patnácti uchazečů na základě architektonické kvality, kreativity a inovace projektů figurujících na seznamu prací předložených uchazečem i na složení týmu multikulturního designu.
Na konci období předběžné kvalifikace budou vybraní uchazeči, kteří budou označováni jako „soutěžící“, oprávněni účastnit se soutěže návrhů.

ZPŮSOBILOST

Multidisciplinární designový tým musí zahrnovat alespoň 1 architekta s minimálně 5letou praxí v navrhování nových budov a 1 krajinářského architekta. Vzhledem ke složitosti projektu organizátoři doporučují do týmu zahrnout také statika a specialistu na udržitelnost.

 

CENY

Všichni soutěžící vybraní k účasti v soutěži a ti, kteří se přihlásí do soutěže, obdrží honorář 15 000,00 EUR pro každého.
Porota udělí vítězům následující prize money:
1. cena: 50 000 eur
2. cena: 30 000 eur
3. cena: 20 000 eur

JAZYK

Soutěžním jazykem je angličtina.

KALENDÁŘ

Zahájení předběžné kvalifikace: 29. září 2020
Uzávěrka přihlášek: 13. listopadu 2020
Oznámení o výběru 15 soutěžících: 10. prosince 2020
Termín pro předložení důkazů: 22. ledna 2021
Soutěž začíná: 1. února 2021
Uzávěrka přihlášek: 31. května 2021
Vyhlášení vítězů: 1. července 2021

Další informace najdete na webových stránkách soutěže.