Mezinárodní architektonická soutěž pro návrh parku ConfEx v Soluni

TIF-HELEXPO, organizátor národních výstav a konferencí se sídlem v Soluni v Řecku, organizuje mezinárodní multidisciplinární projektovou soutěž s předběžnou kvalifikací pro návrh solunského ConfEx Parku, který se nachází v samém srdci Soluně, v současnosti domovem 1,1 milionu lidí a druhým největším městem v Řecku. Projekt usiluje o přestavbu celé oblasti kolem výstaviště a zahrnuje výstavbu energeticky účinného konferenčního centra a nového městského parku.

 

Areál zabírá 17,5 ha (175 000 m2) půdy obklopené dvěma významnými univerzitními kampusy (Aristotelova univerzita a Makedonská univerzita), archeologickým muzeem, byzantským muzeem, radnicí a regionální vojenskou základnou. Organizátoři doufají, že architektonicky výrazné kombinované výstavní a konferenční centrum a park promění centrum Soluně a uvede město na mapu pro mezinárodní obchod i turisty.

TIF — HELEXPO S.A očekává „inovativní a jedinečné architektonické návrhy vizionářského projektu, který se chce stát výjimečným příkladem budoucího vývoje panoráma města.“

 

POROTA

V mezinárodní porotě jsou předseda, architekt a urbanista Joan Busquets (Španělsko), architekt Farshid Moussavi (Velká Británie), architekt Rena Sakellaridou (Řecko), architekt Simone Wings (Norsko), zástupce UIA a architekt Samuli Miettinen (Finsko), architekt Areti Markopoulou (Řecko), zahradní architektka Irene Djao-Rakitine (Francie), generální tajemník Mezinárodního úřadu pro výstavy Dimitrios Kerkentzes (Velká Británie) a generální ředitel TIF-HELEXPO Kyriakos Pozrikidis (Řecko).

POSTUP

Všichni uchazeči o předběžný výběr musí na webové stránce soutěže odeslat životopis, seznam prací a tři referenční projekty online.
Technická komise ověří, zda právní, regulační, technické a odborné kapacity žadatelů odpovídají požadavkům soutěže.
Mezinárodní porota vybere užší výběr patnácti uchazečů na základě architektonické kvality, kreativity a inovace projektů figurujících na seznamu prací předložených uchazečem i na složení týmu multikulturního designu.
Na konci období předběžné kvalifikace budou vybraní uchazeči, kteří budou označováni jako „soutěžící“, oprávněni účastnit se soutěže návrhů.

ZPŮSOBILOST

Multidisciplinární designový tým musí zahrnovat alespoň 1 architekta s minimálně 5letou praxí v navrhování nových budov a 1 krajinářského architekta. Vzhledem ke složitosti projektu organizátoři doporučují do týmu zahrnout také statika a specialistu na udržitelnost.

 

CENY

Všichni soutěžící vybraní k účasti v soutěži a ti, kteří se přihlásí do soutěže, obdrží honorář 15 000,00 EUR pro každého.
Porota udělí vítězům následující prize money:
1. cena: 50 000 eur
2. cena: 30 000 eur
3. cena: 20 000 eur

JAZYK

Soutěžním jazykem je angličtina.

KALENDÁŘ

Zahájení předběžné kvalifikace: 29. září 2020
Uzávěrka přihlášek: 13. listopadu 2020
Oznámení o výběru 15 soutěžících: 10. prosince 2020
Termín pro předložení důkazů: 22. ledna 2021
Soutěž začíná: 1. února 2021
Uzávěrka přihlášek: 31. května 2021
Vyhlášení vítězů: 1. července 2021

Další informace najdete na webových stránkách soutěže.
Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440