Novinky

Katalog XXIV. Grand Prix architektů


Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci architektury, vážení kolegové, právě se díváte na první katalog Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu v digitální verzi.

Najdete v něm 82 realizací převážně mladých autorů, za období 1. 1. 2016 až 31. 3. 2017. Jedná se o již 24. ročník soutěžní přehlídky, která byla organizována poprvé v roce 1993 při vzniku samostatného novodobého Českého státu. Sluší se a je třeba poděkovat profesorce Aleně Šrámkové za její podíl při založení této přehlídky, která v příštím roce oslaví čtvrtstoletí svého trvání.

Když jsme společně s Vladimírou Leníčkovou, Zorkou Krejčí, Václavem Mastným a Karlem Smejkalem začali na začátku ledna tohoto roku pracovat jako nová Rada Obce architektů, dali jsme si 3 základní cíle. Cílem prvním bylo „resuscitovat“ spolek. Podařilo se nám snížit provozní náklady na minimum a umíme fungovat bez sekretariátů a pronajímaných kanceláří.

Za druhé jsme se usnesli vrátit Obec architektů, jako jednu ze zakládajících organizací Mezinárodního svazu architektů zpátky do UIA . Povedlo se nám to v březnu tohoto roku a v září jsme se zúčastnili, s právem volit, kongresu v Soulu.

Za třetí jsme se dohodli pokračovat v tradici pořádání soutěžních přehlídek Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu.

Chtěl bych Vás všechny pozvat na slavnostní vyhlášení cen, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017.

V úctě Oleg Haman předseda Obce architektů, zapsaného spolku