Katalog XXIV. Grand Prix architektů

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci architektury, vážení kolegové, právě se díváte na první katalog Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu v digitální verzi.

Najdete v něm 82 realizací převážně mladých autorů, za období 1. 1. 2016 až 31. 3. 2017. Jedná se o již 24. ročník soutěžní přehlídky, která byla organizována poprvé v roce 1993 při vzniku samostatného novodobého Českého státu. Sluší se a je třeba poděkovat profesorce Aleně Šrámkové za její podíl při založení této přehlídky, která v příštím roce oslaví čtvrtstoletí svého trvání.

Když jsme společně s Vladimírou Leníčkovou, Zorkou Krejčí, Václavem Mastným a Karlem Smejkalem začali na začátku ledna tohoto roku pracovat jako nová Rada Obce architektů, dali jsme si 3 základní cíle. Cílem prvním bylo „resuscitovat“ spolek. Podařilo se nám snížit provozní náklady na minimum a umíme fungovat bez sekretariátů a pronajímaných kanceláří.

Za druhé jsme se usnesli vrátit Obec architektů, jako jednu ze zakládajících organizací Mezinárodního svazu architektů zpátky do UIA . Povedlo se nám to v březnu tohoto roku a v září jsme se zúčastnili, s právem volit, kongresu v Soulu.

Za třetí jsme se dohodli pokračovat v tradici pořádání soutěžních přehlídek Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu.

Chtěl bych Vás všechny pozvat na slavnostní vyhlášení cen, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017.

V úctě Oleg Haman předseda Obce architektů, zapsaného spolku
Zpět
Partnerství XXIX. ročníku Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu 2022
Generální partner
Hlavní partneři
Odborný partner
Mediální partneři
Akce se koná pod záštitou
ministra kulturyKontakt

Obec architektů z.s.
Betlémské náměstí 169/5a
110 00 Praha 1
info@obecarchitektu.cz
Datová schránka: 456ahj4
IČO: 00469513
DIČ: nejsme plátci DPH
Č. ú. 1922253359/0800
Spolek vedený u Městského soudu
v Praze, spisová značka L 607.
Obec architektů
Oleg Haman
Předseda
tel: +420 603 877 788
Grand Prix Architektů
Klára Vejrová
Koordinátorka GPA – NCA 2022
tel: +420 604 304 440