Novinky

Nová předsedkyně Izraelské asociace architektů je Dana Vishkin


 

 

Rádi bychom informovali všechny naše přátele a kolegy, že Valná hromada Asociace izraelských architektů (Izraelské sdružení architektů a urbanistů), které se konalo 8. srpna 2020, zvolilo nové představenstvo Izraelské asociace architektů  a zvolilo architektku DANU VISHKIN za prezidentku Asociace izraelských architektů na čtyři let.

Zvolený nový prezident je zárukou, že Izraelské sdružení architektů a urbanistů bude i nadále spolupracovat s organizací UIA a se všemi členy regionu II.

Přejeme jí štěstí a těšíme se na spolupráci.